Åpen kalender: Per Boye Hansen har ingen konkrete planer for framtida når han nå slutter som operasjef. Foto: Christian Roth Christensen
Åpen kalender: Per Boye Hansen har ingen konkrete planer for framtida når han nå slutter som operasjef. Foto: Christian Roth ChristensenVis mer

Operaen

Avtroppende operasjef Per Boye Hansen mener Operaens lederstruktur er designet for konflikt

Avsluttet med publikumsrekord.

(Dagbladet): Etter seks år hadde Per Boye Hansen (59) mandag sin siste dag som operasjef. Den ble tilbrakt på verandaen hjemme på Blindern.

– Sesongen var ferdig i slutten av juni. Nå her jeg vært en tur i Lofoten og så skal jeg videre på hytta i Numedalen, forklarer Hansen.

Han beskriver avslutningen med Puccinis «Tosca» som fantastisk.

– Det var en radikal versjon som fikk folk til å bue og rope bravo på premieren. Den skapte reaksjoner slik kunst skal gjøre.

Hansen setter punktum med økte inntekter, publikumsrekord og topp mottagelse også i utlandet.

–Jeg kommer til å savne mine nærmeste medarbeidere, uten deres støtte og samhold hadde jeg ikke klart det. Men det kjennes godt. Og så har jeg jo hatt nesten to og et halvt år til å forberede meg på.

Han sier det uten tegn til bitterhet i stemmen. Men det er klart at det som skjedde da han ikke fikk forlenget åremålsstillingen våren 2015 var noe han gjerne skulle vært foruten.

Lederkabalen

I media ble det fremstilt som om interne konflikter, samarbeidsproblemer og Hansens lederstil var bakgrunnen avgjørelsen. Det haglet med personkarakteristikker som «manipulerende», «egenrådig», «lunefull» og «kompromissløs».

– På hvilken måte vil du beskrive deg selv som leder?

– Det er opp til andre å gjøre. Men skal du lede så må du ha klare kunstneriske ambisjoner. Jeg krever mye av mine ansatte, enkelte vil oppleve det som svært positivt, andre som negativt.

– Hvordan tok du kritikken?

– Personkarakteristikkene må jeg tåle. Men det ble noen steder fremstilt som om dette hadde noe med en personalkonflikt å gjøre, når det først og fremst handlet om misnøye knyttet til nedbygging av det faste solistensemblet.

Hansen mener dette igjen bunner i en ledelsesstruktur som legger opp til konflikter.

– Operasjefen og ballettsjefen burde ligge direkte under styret. I dagens modell står disse for svakt i organisasjonen.

I Den Norske Opera er operasjef, ballettsjef, musikksjef, teknisk direktør, finansdirektør og markeds- og kommunikasjonsdirektør underordnet administrerende direktør.

– Nåværende styreleder har sagt at hun ønsker å holde fast ved dagens struktur. Men på sikt tror jeg det vil tvinge seg fram en endring, mener Hansen.

Flere konflikter

Konfliktene ved Den Norske Opera de senere årene har vært mange. Bare for å nevne noe: Hansens forgjenger Paul Curren sa opp etter en intern konflikt da Tom Remlov var administrerende direktør. Og i vår gjorde Operaens musikksjef Karl-Heinz Steffens det klart at han ikke kom til å fortsette. Årsaken var at han finner det umulig å samarbeide med påtroppende operasjef Annilese Miskimmon.

– Det er et enormt tap for Operaen at Steffens slutter. Han har vist et engasjement og en vilje og evne til samarbeid som har fått hele ensemblet til å oppleve en opptur.

– Hvilke råd har du gitt din etterfølger?

Ny operasjef: Annilese Miskimmon tar over for Hansen. Foto: Lars Eivind Bones
Ny operasjef: Annilese Miskimmon tar over for Hansen. Foto: Lars Eivind Bones Vis mer

– Jeg har ikke gitt henne råd, det tror jeg ikke er noen god strategi. Men jeg har en god dialog med Miskimmon og ønsker henne lykke til.

Det kan hun trenge. Som Hansen sier:

– Fem operasjefer på ti år er en dårlig «track record» for vekst og kontinuitet.

Han mener det er kulturministerens ansvar å sette sammen et styre som forstår nødvendigheten av forandring, og som gir operasjefen større handlingsrom.

– Slik det er nå er det et misforhold mellom ansvar og beslutningsmyndighet. Da er det fort gjort at det blir konflikter.

Hansens visjon for Operaen er at den skal bli mer relevant og utfordrende.

– Opera skal provosere og skape debatt. Av og til kan det virke som om målet er å tilfredstille et akutt behov for godt omdømme heller enn å bidra med noe særegent. Hadde jeg satt opp «Phantom of the Opera» eller «Les Miserables» en hel sesong så er det ikke mange her hjemme som ville reagert negativt. Hadde en operasjef et annet sted i Europa gjort det samme så ville han mistet jobben på dagen.