Avviser anke - Nerdrum må sone ett år i fengsel

- Straffesaken er med dette avsluttet.

AVVIST: Etter å ha blitt dømt til ett år og åtte måneder i fengsel, anket Odd Nerdrum saken til Høyesterett. Nå er anken avvist, melder NTB. Foto: Sveinung U. Ystad / Dagbladet
AVVIST: Etter å ha blitt dømt til ett år og åtte måneder i fengsel, anket Odd Nerdrum saken til Høyesterett. Nå er anken avvist, melder NTB. Foto: Sveinung U. Ystad / DagbladetVis mer

(Dagbladet): Høyesterett har avvist å behandle anken der kunstner Odd Nerdrum (70) ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel.

Det melder NTB, som også skriver at Borgarting lagmannsrett gjorde åtte måneder av straffen betinget da Odd Nerdrum i juni ble dømt for grovt skattesvik.

At Høyesterett nå har avvist anken, innebærer at Nerdrum må sone ett år i fengsel.

- Dette er en endelig straffeutmåling der hverken Nerdrums eller politiets anke behandles videre. Nerdrum er i hovedsak dømt på det han selv har forklart om penger i bankboks, og frifunnet for politiets fantasidel av tiltalen. Nå må vi sørge for at den straffen som står igjen ikke skal sones i fengsel, sier forsvarer John Christian Elden til Dagbladet.

Den profilerte kunstneren ble dømt for skattesvik i juni, da for å ha unndratt 6,9 millioner kroner, syv millioner kroner mindre enn beløpet i tiltalen.

Allerede da opplyste forsvarer John Christian Elden til Dagbladet at de vurderte å anke til Høyesteretts ankeutvalg.

- Dette er en endelig straffeutmåling der verken Nerdrums eller politiets anke behandles videre. Nerdrum er i hovedsak dømt på det han selv har forklart om penger i bankboks, og frifunnet for politiets fantasidel av tiltalen. Nå må vi sørge for at den straffen som står igjen ikke skal sones i fengsel, sier Elden til Dagbladet.

«Utspekulert» Sentralt i saken står Nerdrums bankboks i Østerrike, der han oppbevarte 900 000 dollar i kontanter. Nerdrum hevder at de lå der etter en avtale med Forum Gallery, som sikkerhet i tilfelle erstatningskrav for Nerdrum-malerier som ble ødelagte som følge av at han hadde brukt dårlig maling. Nerdrum mener derfor at pengne formelt ikke tilhørte ham så lenge de lå i bankboksen, og at han ikke skulle skatte av dem før de ble tatt ut.

Denne forklaringen fester retten ingen lit til, og viser blant annet til Nerdrums endrede og uriktige forklaringer underveis i saken.

«Lagmannsretten er ikke i tvil om at Nerdrum med støtte fra galleriet bevisst har konstruert forklaringen», heter det i dommen.

Retten skriver også at skattesviket er gjennomført på en «særlig utspekulert måte».

Rundans av overføringer Årsaken til at beløpet Nerdrum nå er dømt for å ha lurt unna er lavere enn tidligere, er at retten finner at de ikke kan se bort fra at to overføringer fra galleriet til Nerdrum høsten 2002, på 450 000 og 325 000 dollar, i all hovedsak besto at penger som tidligere ble oppbevart i bankboksen.

Disse to overføringene har av tidligere rettsinstanser blitt plusset på beløpet som sto i bankboksen.

Retten har også kommet til at de to overføringene ble oppgitt til beskatning i Norge og på Island, slik Dagbladet avdekket i 2012. Det gis imidlertid ingen formildende verdi, da retten mener overføringene er en del av en hvitevaskingsoperasjon for å skjule at pengene stammet fra bankboksen.

Mange rettsrunder Kunstneren har hatt flere runder i retten de siste åra, både mot Skatt øst og The Nerdrum Institute.

The Nerdrum Institute har saksøkt kunstneren for 23 millioner kroner fordi han i 2012 trakk seg fra en avtale om at instituttet skulle formidle, markedsføre og ha enerett på å selge hans kunst i ti år. I denne saken har det ikke kommet noen avgjørelse ennå.