Avviser gigantkrav mot piratforeldre

Film- og platebransjen vil ha sekssifret beløp fra foreldrene til 16-åring.

(Dagbladet.no): Etter flere år med trusler om søksmål og straffesaker mot fildelere, er ting nå i ferd med å skje. Om kort tid kommer saken mot 44-åringen som la «Pitbull-Terje» ut på nettet opp for retten, og nå har en 16-åring i Stavanger tilstått å ha stått bak et ulovlig fildelingsverk med 1500 brukere.

Det er knyttet stor spenning til hvor mye plate- og filmbransjen vil kunne kreve i erstatning fra piratene.

I tilfellet med 16-åringen vil også advokat Espen Tøndel i advokatfirmaet Simonsen vurdere å kreve et sekssifret beløp fra personens foreldre.

- Dette er problematisk. Man har ikke ubegrenset ansvar som forelder, sier advokat Magnus Stray Vyrje til Dagbladet.no.

Sliter med dokumentasjon

Han viser til skadeerstatningsloven §1-2, der det heter at foreldre kun kan kreves for inntil 5.000 kroner «for hver enkelt skadevolding».

For at foreldrene skal kunne kreves for mer, må det påvises at foreldrene har opptrådt uaktsomt.

- Det er banebrytende dersom domstolene generelt skulle komme til at det er uaktsomt at foreldrene ikke vet hva en 16-åring gjør på internett, sier Stray Vyrje.

JAKTER PÅ PIRATER: Espen Tøndel får kritikk for at han vurderer å kreve et sekssifret beløp fra foreldrene til en 16-åring. Foto: BJØRN LANGSEM
JAKTER PÅ PIRATER: Espen Tøndel får kritikk for at han vurderer å kreve et sekssifret beløp fra foreldrene til en 16-åring. Foto: BJØRN LANGSEM Vis mer

Advokaten - som førte Napster.no-saken for Høyesterett - peker samtidig på at rettighetshaverne ofte sliter med å dokumentere sitt økonomiske tap som følge av fildelingen.

- Plate- og filmbransjen er ofte fullstendig urealistiske i sine påstander om erstatning, blant annet fordi de baserer beregningene på at de som laster ned, ellers ville betalt full pris. I virkeligheten er det mer sammensatt. Mange laster nemlig ned materiale som de ellers ikke ville betalt for, andre går igjen og kjøper varen etter at de er blitt kjent med produktet gjennom nedlasting. Det er derfor ikke noen nødvendig sammenheng mellom antall nedlastninger og rettighetshavernes tap, sier han.  

Får støtte

Heller ikke advokat Andreas Galtung har noen tro på at domstolene vil mene det er uaktsomt av foreldre om mindreårige laster ned uten at de kjenner til det.

- Men det blir ekstremt spennende å se hva slags beregninger retten vil legge til grunn når spørsmålet om erstatning skal behandles.

Galtung understreker at det er ulovlig å laste opp en film eller en plate uten rettighetshavers godkjenning. Dermed vil trolig 16-åringen bli dømt om bevisene er tilstrekkelige. Politiet i Stavanger har innstilt på 4000 kroner i bot og 60 dagers betinget fengel.

- Spørsmålet er bare hvor mye ressurser man skal bruke på å forfølge fildelerne, og hvor mye erstatning man kan få, sier Galtung.

Kritisk til advokatkollega

Både i saken mot 16-åringen og saken mot «Pitbull-piraten» var det advokatfirmaet Simonsen leverte anmeldelsen til politiet på vegne av rettighetshaverne. Advokatfirmaet har et spesialteam på fire personer som overvåker fildelerne på nettet, på vegne av plate- og filmbransjen.

Stray Vyrje er kritisk til denne virksomheten.

- Jeg stiller meg generelt kritisk til denne type etterforskning, særlig dersom resultatet blir lagt ukritisk til grunn av påtalemyndigheten. På hva slags initiativ og økonomiske vilkår arbeider slike advokater? Fra utlandet kjenner vi eksempler på at advokatfirmaer har gjort det til næring å spore opp påståtte lovbrudd, for deretter å tilby seg å forfølge disse på vegne av rettighetshaverne. Dette slik at det kan bli fremsatt krav om erstatning som, om ikke annet, er tilstrekkelig store til at advokatene får betalt.

Det er ikke mange advokater som arbeider med denne type teknoligijuss i Norge, men de som gjør det, arbeider som oftest for rettighetshaverne, hevder advokaten.  

- Også dette er problematisk. Når de få advokater som arbeider med denne type saker, blir blokkert av plate- og filmbransjen, mister den som blir beskyldt for lovbrudd mulighet til å skaffe seg kvalifisert bistand. På denne måten styres rettsutviklingen i rettighetshavernes favør.

Avviser kritikken

Advokat Espen Tøndel i Simonsen avviser at de vil kreve erstatning ut over rammene skadeerstatningsloven setter opp.

- 16-åringen er selv erstatningsrettslig ansvarlig for sine forsettelige handlinger i henhold til skadeserstatningsloven og foreldrenes ansvar er begrenset til kr 5000 for hvert skadetilfelle, men vi har ikke gått i detalj når det gjelder erstatningsspørsmålet ennå. Vi har ventet på at politiet ville gjøre ferdig sitt arbeid, og så får det være opp til rettighetshaverne om de vil gå videre med saken etterpå, sier han.

Tøndel avviser også at de i realiteten gjør etterforskning som politiet burde tatt seg av.

- Etterforskning er fullt og helt opp til påtalemyndigheten, det er naturligvis ikke vi som står for den. Vi har bare anmeldt på vegne av rettighetshaverne det vi antar er et lovbrudd.

- Vi driver på vanlige kommersielle vilkår i forhold til våre oppdragsgivere, og selvsagt innenfor advokatetiske regler. Spekulasjoner om noe annet er det selvfølgelig ingen grunn til å komme med, sier Tøndel., sier Tøndel.

TROR IKKE PÅ ERSTATNINGSKRAV: Advokat Andreas Galtung støtter Stray Vyrje.