Avviser internett-tillegg

Frilanser Morten Løberg og Norsk Journalistlag må betale 137 000 kroner i saksomkostninger etter at de krevde ekstra betalt for kronikker som ble lagt ut på Internett.

Høyesteretts kjæremålsutvalg har i dag avgjort at det ikke vil behandle anken på dommen fra Borgarting Lagmannsrett.

Dommen er dermed endelig.

- Jeg er dypt uenig i dommen og veldig skuffet over at Høyesterett ikke ville behandle den, sier Løberg til Dagbladet.no.

Han frykter nå at mediebransjen vil tilrane seg rettigheter de ikke har.

Fikk medhold først

I 1997 og 1998 sendte frilansjournalist og fotograf Morgen Løberg uoppfordret inn to kronikker til avisa Dagbladet. Avisa valgte å bruke dem og ga ham honorar etter standard-satser for kronikker - 1500 kroner per kronikk.

Men i 1999 ble Løberg klar over at de to kronikkene også var lagt ut på Dagbladet.no, og Løberg krevde ekstra betaling for dette.

I desember i år 2000 ga Oslo byrett Løberg medhold, og dømte Dagbladet til å betale ham 1200 kroner ekstra per kronikk, i tillegg til saksomkostninger. Altså fikk han 2400 kroner ekstra.

Men Dagbladet anket saken, og lagmannsretten ga avisa medhold. Nå hadde saksomkostningene passert 130 000 kroner, og Løberg ble dømt til å betale dette også.

Fornøyd med dommen

- Dommen gir ikke frilansjournalistene automatisk krav på ekstra betaling. På vegne av avisene er jeg fornøyd med kjennelsen, sier advokat Inger Kjersti Dørstad i advokatfirmaet Schjødt. Hun førte saken for Dagbladet.no.

Hun peker på at det ikke er noen andre som har klaget på Dagbladets praksis med å legge kronikker ut på nettet, heller ikke per brev.

- De fleste kronikkforfattere ønsker jo å bli publisert, sier Dørstad.

Advokat August Ringvold i Norsk Journalistlag mener frilansere nå bør avtale om sakene skal til internett før de leverer stoff til avisene.

Frilanser Morten Løberg slipper å betale saksomkostningene i saken. Norsk Journalistlag tar regninga.