Avviser privatisering?

KONKURRANSE: NRK fremstiller det som en stor nyhet at nærmere 70 prosent av partienes kandidater ved høstens valg er motstandere av privat sykehjemsdrift. Det er en oppsiktsvekkende nyhet dersom det virkelig er tilfelle, så lenge partiene på høyresiden i flere år har argumentert for at private skal kunne tilby tjenester i konkurranse med kommunens egen tjenesteproduksjon.

Hvordan spørsmålet er formulert er vesentlig for resultatet. Slik det er formulert skilles det ikke mellom privatisering og konkurranseutsetting. Har NRK gjort det med vilje? I så fall er det vanskelig å ta NRKs undersøkelse som noe annet enn et bidrag til de rødgrønnes valgkamp.

Privatisering innebærer at kommunen overlater hele ansvaret for eldreomsorgen til private aktører. Konkurranseutsetting innebærer imidlertid at kommunen selv beholder ansvaret overfor borgerne, og at det er kommmunen som betaler for tjenesten og garanterer for kvaliteten. Det er m.a.o. kun selve utførelsen av tjenesten som er overlatt til private aktører, ikke ansvaret overfor den som bor på sykehjemmet. Dette skillet er helt vesentlig. Ingen partier i Norge tar til orde for å privatisere eldreomsorgen.

Slik spørsmålet er formulert er det egnet til å forvirre. Jeg håper i hvert fall at politikere som representerer partier som ellers er åpne for at private aktører har noe å bidra med i samfunnet, har latt seg forvirre. Hvis ikke er det grunn til å tro at listekandidatene ikke representerer velgernes syn. Civita i samarbeid med MMI/Synovate gjennomførte en undersøkelse om velgernes holdninger til private sykehjem i 2005, som ga helt andre resultater.

Undersøkelsen viste at 78 prosent av befolkningen er enige i at det er spesielt viktig å kunne velge mellom flere ulike tilbud innen eldreomsorgen. Hele 70 prosent av Arbeiderpartiets velgere og 62 prosent av SVs velgere var enige i dette. Blant de borgerlige partienes velgere var enigheten enda større. Dette er riktignok to år gamle tall, men det har ikke skjedd noe på området i mellomtiden som skulle tilsi større motstand mot private aktører. Snarere tvert imot, ettersom flere kommuner nå åpner for at private aktører skal kunne levere tjenester til innbyggerne på vegne av kommunen.

Det er oppsiktsvekkende dersom så mange som 30 prosent av Høyres kandidater og 15 prosent av FrPs kandidater er mot privatdrevne sykehjem i sine kommuner. Men, ikke mindre oppsiktsvekkende er det vel at verken SV eller Arbeiderpartiets velgere utmerket seg som spesielt skeptiske til private aktører i undersøkelsen MMI/Synovate utførte for Civita. Hele 63 prosent av SVs velgere og 61 prosent av Arbeiderpartiets velgere mente i 2005 at det er hipp som happ om det er kommunale eller private virksomheter som leverer tjenestene, så lenge tjenestene blir best mulige. Rødgrønne velgere er også pragmatiske.

Ulike undersøkelser gir ulike svar. Det er vanskelig å formulere perfekte spørsmål. Men det er grunn til å tro at velgerne, uansett parti, er mer opptatt av resultater enn av ideologi.