B. H. Hanssen og innvandringen

INNVANDRING: I Norge regnes det som upassende å forske på hvorvidt innvandrere totalt sett representerer et positivt bidrag til samfunnet. Likevel har det grodd fast et mantra om at Norge trenger den innvandringen vi får. Noen vil saktens ha mye mer.I Dagbladet 27.1. slår Bjarne Håkon Hanssen fast at «Innvandring er bra for Norge» før han kommer inn på alle problemene. Han nevner bl.a. at arbeidsledigheten er svært høy blant innvandrere (ser man på yrkesdeltakelsen, er tallene mildt sagt dramatiske) og at de er dårlig integrert.

DET KAN faktisk virke som om Hanssen mener at Norge trenger flere mennesker som er dårlig integrert og ikke kommer ut i arbeid.Men i det at enkelte innvandrergrupper blir positive og viktige bidragsytere til det norske samfunnet og at andre faller igjennom er det først og fremst en klar oppfordring til Arbeids- og inkluderingsministeren om å legge om innvandringspolitikken. I tillegg til å la innvandringen få et omfang som tilsvarer arbeidsmarkedetes behov, på både kort og lang sikt, bør den også omfatte siling av dem som mangler nødvendige forutsetninger for å fungere i et komplisert samfunn som Norge. Nederland skal sette i gang et slikt program, dette bør Hanssen følge med på med fordomsfrie og åpne øyne.

HANSSEN HAR tatt til seg en annen ikke-bevist påstand, nemlig at når innvandrere fra 3. verden ikke kommer ut i arbeid skyldes dette i hovedsak diskriminering (altså rasisme) fra nordmenn. Hvis det er ønskelig å legge all skyld på etniske nordmenn, bør dette i hvert fall dokumenteres først! Forskning kan finne ut i hvilken grad nordmenn diskriminerer og i hvilken grad innvandrerne mangler grunnkunnskaper, holdninger eller vilje til å bli aktive samfunnsborgere i Norge.