Bak Grønlands mange masker

NUUK (Dagbladet): Isolert, folkloristisk naturpark eller utadvendt, moderne kulturnasjon? Grønlands sanne ansikt skjuler seg bak mange, motstridende masker. Det spesielle med tilfellet Grønland synes likevel å være at det er landets betraktere - og ikke dets innbyggere - som helst holder maskene oppe. Dét ble til all tydelighet demonstrert da en omfangsrik gruppe nordiske kulturjournalister forrige måned satte hverandre stevne i den grønlandske hovedstaden Nuuk.

  • Grønlands historie fra den første kommersielle koloniseringen på 1700-tallet er også historien om en massiv mental kolonisering. Fram til andre verdenskrig resulterte det i en stillestående situasjon, der lukkethet ble landets dominerende kulturelle særtrekk. Etterkrigstidas danskstyrte moderniseringsframstøt hadde sammensmelting og assimilering som ambisjon. Prisen var en forsterket passivisering av Grønlands innbyggere. Snarere enn som selvstendige individer lærte de å se seg selv som underordnede samfunnsmennesker, lyder analysen fra dagens grønlandske intellektuelle.
  • I dag er grønlenderne i ferd med å finne seg til rette i rollen som moderne, individualistiske kulturkonsumenter - på lik linje med resten av den nordlige halvkules innbyggere. Denne nye, avklarte selvforståelsen avspeiler seg blant annet i spillefilmen «Lysets hjerte», som nylig har vært vist her hjemme. Filmen er et godt eksempel på at man lettest gjenkjenner det globale i det lokale, men har utover det ingen påtrengende politisk tendens. Snarere er den en allmenngyldig fabel om skyld, soning og tilhørighet - full av så vel bibelske allusjoner som felleskulturelt tankegods.
  • Likevel måtte manusforfatter Hans Anton Lynge og hovedrolleinnehaver Rasmus Lyberth i møte med de nordiske journalistene gjentatte ganger - høflig, men bestemt - avvise påstander om at filmen innehar en aggressiv, sjåvinistisk tendens. At disse påstandene ble framsatt med københavneraksent, bare understreket deres lett paternalistiske undertone. En slik forutinntatt tolkning av moderne grønlandske kulturuttrykk er selvfølgelig først og fremst reduserende.
  • Og en tydelig illustrasjon av hvordan det kan skygge for innsikten når mediene i møtet med en annen kultur setter på seg sine egne, litt for trange masker.