- Bakstreversk kulturminister

- Kulturministeren vil ikke ta debatten om fildeling på alvor, mener Venstres nestleder.

Over en helside i Dagbladet 22. juni angriper kulturminister Trond Giske Venstres landsmøteuttalelse om å stake ut kursen for en ny og teknologisk oppdatert åndsverk- og opphavsrettspolitikk. I kjent stil sprer kulturministeren eder og galle mot undertegnede og Venstre, og i stedet for å tilføre debatten nye og konstruktive momenter er kulturministeren mest av alt opptatt av rakke ned på oss som våger å tenke nye tanker. Det er mulig at det er sommervarmen som har gjort seg gjeldende, men statsråd Giske hadde utvilsomt vært bedre tjent med å fremstå som en mer reflektert og fremtidsrettet leder.

Hovedpoenget med Venstres landsmøteuttalelse var nettopp å påpeke at dagens politikk ikke er tilstrekkelig oppdatert i møtet med en teknologi som er kommet for å bli. Som Dagbladets Andreas Wiese påpeker i en kommentar 17. april: ”Vår nye virkelighet kan ikke lenger administreres med gamle lover.” I uttalelsen har vi som premiss at ny teknologi gir kunstnere og forbrukere enorme muligheter, men at den nye teknologien samtidig skaper nye utfordringer. Balansen mellom samfunnets og forbrukernes behov for åpenhet, tilgjengelighet og spredning av åndsverk, og kunstnerens krav på anerkjennelse og vederlag, må bedres. Videre er vi tydelig på at det må utvikles modeller for kompensasjon/vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fri fildeling i ikke-kommersiell sammenheng, dvs. såkalt ”vennedeling”. Gjeldende lover og regler, både nasjonale og internasjonale, må forandres slik at det gjøres helt klart at de bare regulerer anvendelse og kopiering av verker i kommersiell sammenheng.

At kulturministeren ikke er enig i at man må tenke nytt og videre rundt åndsverk og opphavsrett er for meg en gåte. Det burde være åpenbart for kulturministeren at diskusjonen rundt fildeling ikke bare er en døgnflue – snarere det motsatte. Giskes tankeeksperiment der alt er lov og der ingen vil betale for vernet innhold de kan skaffe seg gratis, faller på sin egen urimelighet. Går bokbransjen under fordi vi har biblioteker eller fordi venner kan byttelåne bøker? Kulturministeren tror heller ikke at folk i fremtiden vil betale for kultur- og underholdningsprodukter dersom man åpner for fri tildeling. Det tror jeg. Men det som er helt sikkert er at arenaene for salg og utveksling av kultur- og underholdningsprodukter har endret seg og vil endre seg enda mer i tiden som kommer. Ville det ikke være lurt å være en smule forberedt på dette, Giske, i stedet for bare å avfeie problemstillingen?

Det er heller ikke rett at Venstre har vært tause med hensyn til hvordan rettighetshavere skal kompenseres og vederlag deles ut som en følge av å åpne for fri tildeling i ikke-kommersiell sammenheng. Vi har derimot vært åpne for at det er flere mulige modeller som bør utredes nærmere, og vi vil ha med oss både bransje og rettighetshavere i det videre arbeidet. Først og fremst er en effektiv og rettferdig vederlagsordning avhengig av god kunnskap om omfanget av delingen og av troverdig og kontrollerbar statistikk. Så lenge de som tilrettelegger for fildelingen – og dermed sitter med full informasjon om trafikken i delingsnettverkene – også gjør noe ulovlig, vil det bli vanskelig å skaffe slik statistikk. Å skaffe tilstrekkelig og etterprøvbar oversikt over hva som deles, og hvor mye, må derfor være første steg i det videre arbeidet med å utrede alternative modeller.

I sitt innlegg forsøker også kulturministeren å score billige poeng med å bringe usannheter om Venstres kulturpolitikk – hovedsaklig fra forrige periode – på trykk. Dersom kulturministeren hadde lest de siste budsjettinnstillingene i Stortinget ville han fått med seg at Venstre gjennomgående foreslår å bevilge mer til kultur enn ham. Særlig har vi forslått å gi flerkulturelle institusjoner et løft – langt ut over det Giske har gjort. I innstillingene ville kulturministeren også sett våre kritiske merknader om at museumsreformen ikke følges godt nok opp – det er for eksempel verdt å nevne at vi i budsjettet for inneværende år foreslo en økning på 11 mill. kroner ut over Regjeringens forslag. Jeg er også forundret over at kulturministeren hevder at Venstre er mot planene om en kulturlov, all den tid vi har gått til valg på dette og nylig stemte for forslaget i Stortinget. At vi synes kulturministeren har gjort en dårlig jobb med kulturloven er en annen sak. Giske nevner selvsagt heller ikke at hans regjering er ansvarlig for å innføre noe som ser ut til å være et vedvarende hvileskjær for forskning og høyere utdanning. Glemmer Giske at det å satse på kunnskap også er å satse på kultur?

I stedet for å gå i skyttergravene i møtet med en overmoden problemstilling er Venstre offensive og våger å tenke nytt i møtet med en teknologisk utvikling som definitivt er kommet for å bli. Og det gjør vi samtidig som vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre at kunstnerne fortsatt sikres vederlag for sine verk. Med dette er det kulturministeren og ikke Venstre som parkeres på den kulturpolitiske sidelinjen i tiden som kommer.

- Bakstreversk kulturminister
BESKYTTELSE AV ÅNDSVERK: - Kulturministeren er bakstreversk og vil ikke ta debatten om fildeling på alvor, skriver nestleder i Venstre Trine Skei Grande.