Bankene dytter oss snart utfor kanten!

BOLIGMARKEDET: Det er en stor usikkerhet knyttet til hvordan finanskrisen vil ramme hver enkelt av oss. I slike situasjoner er det ikke bare viktig å gjøre grep, det er også viktig å holde hodet kaldt. Det siste virker det ikke som bankene har på sin agenda.

Boligmarkedet i Norge dyttes stadig nærmere kanten. Det er svært viktig å jobbe for at det ikke skjer, boligmarkedet er katalysatoren i det private konsumet, vi er avhengig av at det fungerer.

Det at markedskreftene selv dytter boligmarkedet i denne retningen må vi bare akseptere. Men vi må kunne forvente at virkemidlene en har for å forhindre et størst mulig fall tas i bruk.

Derfor er vi svært overrasket og skuffet over bankenes opptreden den siste måneden. De fleste banker har stengt døren helt for å yte mellomfinansieringslån og førstehjemslån. Som konsekvens har dynamikken i markedet helt forsvunnet, og jeg kan allerede nå varsle et rekordlavt volum i boligtransaksjoner i oktober måned.

Vi ser daglig at kunder med trygg og sikker inntekt og solid egenkapital får nei til å få mellomfinansiering i banken sin. Jeg kan ikke se noe logikk i å opptre på denne måten, dette medfører kun at boligmarkedet stopper helt opp!

Dette er ikke å vise samfunnsansvar, tvert i mot forsterker bankene her krisen unødvendig. Konsekvensen er at det sitter en rekke personer (dette er også bankkunder…) i boligmarkedet som ikke får solgt. Og at bransjer som lever av et velfungerende boligmarked møter store utfordringer, og det går mot kraftige nedbemanninger.

Bankenes opptreden vil altså resultere i flere gjeldsofre og tap av arbeidsplasser.

Vi er enig i at det skal stilles strenge krav til sikkerhet for å yte lån, men la de som kan stille denne sikkerheten få lån. Det er det eneste vi ber om.

Og for de som vil bebreide en stakkars eiendomsmegler for å snakke for sin syke mor (les: boligmarkedet), så har dere aldeles rett. Men det er ikke bare min mor som er smittet, det er også alle andre rundt oss. Og det vi er opptatt av er at færrest mulig skal bli syke og forhindre at sykdommen blir for alvorlig.

Banken sitter på en del av medisinene, nå må de bruke den!