Bankregler et framskritt

Ingress

Meninger

EU-lederne er nå enig om en viktig del av en framtidig bankunion. 28 finansministere ble denne uka enige om nye regler for avvikling av krisebanker. Hensikten med en bankunion i eurolandene er å forhindre nye bankkriser. Når banker må avvikles, skal byrden i større grad betales av bankene enn av skattebetalerne. Det siste har nemlig vært normalen. Statene har etter finanskrisa måttet trå til for å redde vaklende banker. Pengene som er brukt er i stor grad skattebetalernes, som i mange euroland også betaler byrdene for krisa gjennom ledighet, budsjett- og lønnskutt. En velutviklet bankunion med et omfangsrikt hvelv ville kunne ha forhindret mye av krisa som i fem år har herjet i eurolandene.

Men bankunionen er ikke på plass selv om finansministere og EU-ledere er enige om prinsippene for bankavvikling. Det skal bygges opp et fond. Det vil ta over ti år. I 2026 ser man for seg at EUs banksikringsfond vil være på 55 milliarder euro eller om lag 460 milliarder kroner. Allerede nå mener mange at fondet ikke vil være stort nok. Og før bankene i euro- og EU-land begynner å overføre penger til fondet, skal avviklingsreglene diskuteres i EU-parlamentet. Mye skepsis er uttalt fra det holdet. Flere har påpekt at regelverket for avvikling av krisebanker er for komplisert og at selve beslutningsprosessen er for tungrodd. Flere komiteer og enda flere stemmer skal gi sin tilslutning i en prosess som egentlig må gå fort. EU-parlamentets president Martin Schulz har dessuten varslet at det ikke blir noen bankunion uten EU-parlamentets samtykke.

Likevel annonseres enigheten mellom EUs ledere som det største skritt i retning dypere integrasjon siden innføringen av euro i 1999. På samme måte som euroen vil en framtidig bankunion binde medlemslandene tettere sammen. Og selv om euroen som felles valuta har fratatt kriserammede land muligheten til å devaluere, vil den trolig bli ansett som en viktig del av den historiske samarbeidskonstruksjonen som EU er.

Men verken euro, felles regler for avvikling av kriserammede banker eller en bankunion vil være noen garanti mot kapitalismens herjinger når bølgene blir for store. De blir å betrakte som diker.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.