<div>
</div><div>MÅLRETTET: Ferietillegget var en lite målrettet overføring fordi den ble utbetalt ett år etter at man hadde vært arbeidsledig. Da har de fleste heldigvis kommet seg tilbake i arbeid, skriver Svein Flåtten (H). 
Foto: Tom Stalsberg / Dagbladet</div><div><br></div>
MÅLRETTET: Ferietillegget var en lite målrettet overføring fordi den ble utbetalt ett år etter at man hadde vært arbeidsledig. Da har de fleste heldigvis kommet seg tilbake i arbeid, skriver Svein Flåtten (H). Foto: Tom Stalsberg / Dagbladet

Vis mer

Bare kritikk - ingen politikk

Skulle man fulgt logikken til Dagbladet, burde alle som ikke har vært i arbeid det foregående året få feriepenger.

Meninger

På lederplass 5. juli omtaler Dagbladet en innstramming i dagpengeordningen fra budsjettet i 2015, som medførte at det ikke lenger betales feriepenger av ledighetstrygden. Dagbladet maler med bred penn og trekker bastante konklusjoner, både om effekt og motiver. Ingen av delene stemmer. Ferietillegget til arbeidsledighetstrygden var en lite målrettet overføring til personer i arbeid, fordi den ble utbetalt et år etter at man hadde vært arbeidsledig. Da har de fleste heldigvis kommet seg tilbake i arbeid.

FINANSPOLITISK TALSMANN: Svein Flåtten (H).
FINANSPOLITISK TALSMANN: Svein Flåtten (H). Vis mer

At Nav skal utbetale feriepenger til personer som har en jobb, er dårlig bruk av fellesskapets ressurser. Økt arbeidsledighet på Sør-Vestlandet har regjeringen møtt med en tiltakspakke for arbeid og aktivitet på som nå samlet er på fem milliarder kroner. I tillegg har denne regjeringen økt samferdselssatsingen fra 40 til 60 milliarder. Det skaper jobber og øker nasjonens konkurransekraft. Men det må finansieres i budsjettene, og da må vi prioritere. Høyres prioritering er klar: arbeids- og aktivitetsfremmende tiltak fremfor tiltak som ikke er målrettede.

Mens regjeringen har foreslått og gjennomført, har Arbeiderpartiet kritisert og stemt imot. Men de har ingen alternativ politikk. De har ikke engang brydd seg med å finansiere sitt standpunkt i budsjettene i etterkant av kritikken. De har altså bare kritikk - ingen politikk!

Samtidig som vi har strammet inn på utbetaling av ferietillegget har vi sikret at de som har vært langtidsledige i mer enn 52 uker, kan få beholde arbeidsledighetstrygden i inntil en måned for å være på ferie. Dette mener vi bestemt er en god balanse som ivaretar både de som trenger det mest, og sikrer en tydelig målretting av ressursene for å skape aktivitet med tiltakspakken.

Det er viktig for oss at alle er i arbeid, og de som ikke kan være det, skal ha en anstendig inntekt å leve av. Det har man også etter denne omleggingen av dagpengeordningen. Alternativet er å ta mer enn en milliard kroner ut av tiltakspakken mot økende arbeidsledighet for å gi ferietillegg til de som tidligere har vært ledige. Vi vil heller skape arbeid til permitterte anleggsarbeidere og omskolere arbeidere i bedrifter i omstilling. Jeg registrerer at slik prioriterer ikke Dagbladet.

Skulle man fulgt deres logikk, burde alle som ikke har vært i arbeid det foregående året få feriepenger. Jeg har aldri sett Dagbladet, eller Arbeiderpartiet for den saks skyld, foreslå at nyutdannede skal få feriepenger første året i arbeid.