Tiltalt: Fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen.
Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX .
Tiltalt: Fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX .Vis mer

Bare landssvik er mer
alvorlig for en politiker

Tiltalen mot Svein Ludvigsen er den mest alvorlige som er satt fram mot noen politiker siden landssvikoppgjøret. Det handler om grovt tillitsbrudd, maktmisbruk og sexmisbruk.

Kommentar

Etterforskningen mot den tidligere stortingsrepresentanten, statsråden og fylkesmannen har pågått i lang tid. Saken har vært en politimessig og politisk verkebyll, skjult bak et tynt lag av anonymitet. Med tiltalen er det stukket hull på byllen, og det som kommer fram der er rystende. I det nakne og direkte språket som brukes i tiltalebeslutninger, beskrives den seksuelle omgangen Ludvigsen skal ha hatt med tre unge, mannlige asylsøkere. Den ene er lettere psykisk utviklingshemmet, alle var over den seksuelle lavalderen.

Påtalemyndigheten hevder at Ludvigsen skaffet seg denne seksuelle omgangen ved misbruk av sin stilling som fylkesmann, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Det er her Ludvigsen-saken skiller seg fra mange andre forhold som gjelder seksualmisbruk. Ludvigsens politiske karriere forteller om en mann som fikk samfunnets aller største tillit. Som folkevalgt til Stortinget, som statsråd ved kongens bord og som embetsmann på øverste trinn. Han var også kjent for sin omgjengelighet og hjelpsomhet.

Statsminister Erna Solberg sier hun «kjenner Svein som en god kollega og hyggelig fyr». Høyres ordførerkandidat i Tromsø og leder i Advokatforeningen, Jens Johan Hjort, er enda mer direkte i en uttalelse til ITromsø. Hjort sier: «Svein har vært og er fremdeles en bauta i Høyre. Han er genuint opptatt av alle slags mennesker. Han er en type som bryr seg om alle». Hjort uttaler også det som må sies i slike saker: «Vi har alle en forpliktelse til å betrakte Svein som uskyldig inntil det motsatte er bevist».

Selv sier Svein Ludvigsen at han er uskyldig og at han ikke har hatt seksuell omgang med de tre mennene som er nevnt i tiltalen. Han er dessuten lettet over at saken nå har kurs for rettssalen og vil bli avgjort der.

Det som vil møte ham der er svartere enn natten. Juridisk bygger tiltalen på et batteri av paragrafer i straffeloven som gjelder misbruk av stilling til å skaffe seg seksuell omgang, misbruk av noen i en sårbar situasjon eller å ha forledet en person til seksuelle ytelser og paragrafen om menneskehandel. Strafferammen for de alvorligste forholdene er seks års fengsel.

I det første tilfellet mener påtalemyndigheten at Ludvigsen utnyttet offerets underlegne posisjon «som ressurssvak og særlig sårbar ung, enslig asylsøker». Det andre forholdet gjelder utnyttelse av noens psykiske utviklingshemming. Her skal Ludvigsen i egenskap av fylkesmann i Troms ha oppsøkt personen i en institusjon som var underlagt fylkesmannens tilsyn, «samt at han seremonielt hadde overlevert norsk statsborgerskap til ham og forledet NN til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata ham hans statsborgerskap.

Et annet tiltalepunkt beskriver hvordan Ludvigsen forledet fornærmede til å «tro at han hadde makt og myndighet til både gi og frata ham oppholdstillatelse og/eller statsborgerskap, slik at NN fryktet konsekvensene av å avslutte eller fortelle om den seksuelle omgangen til andre». Det siste tilfellet gjelder flere seksuelle handlinger der Ludvigsen skal ha forledet en enslig og ressurssvak asylsøker uten varig oppholdstillatelse til seksuell omgang. Som tidligere fylkesmann og politiker fikk Ludvigsen asylsøkeren til å tro at han kunne skaffe bolig og varig opphold i Norge.

Overgrepene skal ha skjedd på flere ulike steder i tiden fra 2011 til 2017, bl.a. i Ludvigsens hytte, hjemme hos ham, på Fylkeshuset i Tromsø, på flere hoteller i Oslo og på en parkeringsplass.

Det finnes en rekke straffbare forhold som har en høyere strafferamme enn det Svein Ludvigsen er tiltalt for. Men for en politiker kan det knapt bli verre enn dette. Det er stor aldersforskjell i sakene. De tre mennene er 40 – 50 år yngre enn den pensjonerte Høyre-toppen.

Viktigst er likevel Ludvigsen overmaktsposisjon og tiltalens beskrivelse av hvordan han utnyttet denne rollen. Her er vi i et område som ikke bare er alvorlig i straffelovens forstand, men også etisk i forhold til menneskers frihet og verdighet.

Domstolen avgjør skyld og straff. Blir Svein Ludvigsen dømt er han ikke lenger noen bauta, verken i Høyre eller noe annet sted.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.