Bare ute etter oljen?

Opplysningsarbeid fra Institutt for statsvitenskap

BOK: Den 19. februar i år arrangerte Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo seminar om Irak-krisen. Allerede nå foreligger boka med til dels sterkt bearbeidede foredrag pluss noen nye innlegg. Slikt pleier det ikke å bli minneverdige bøker av. At denne boka er et unntak, kan ha sammenheng med at mangelen på gode drøftinger av alle sidene ved konflikten ellers er så stor at fanden er fornøyd med fluer.

Det lover ikke bra at boka karakteriseres som å være verken ei fagbok eller ei debattbok, men det går altså bra fordi boka tar opp og prøver å gi svar på mange av de spørsmålene som folk er opptatt av når de skal gjøre seg opp en mening om den forestående krigen.

Er Bush bare ute etter oljen? Kan en forebyggende krig sies å være en rettferdig krig, og hva er en rettferdig krig? Vil krigen føre til demokrati i Irak, hvordan har Bush-administrasjonen eventuelt tenkt seg at det skal skje, og er det noen mulighet for at det skal lykkes? Vil krigen føre til en styrking av den internasjonale terrorismen, og hvordan vil en krig påvirke Palestina-konflikten? Også artiklene om motsetningene krigsspørsmålet har ført til i Europa, er informative og begrunnede.

Boka gir flest argumenter til motstanderne av Bush-administrasjonens politikk, men alle blir mer informert av å lese den. Det savnes imidlertid en analyse av den norske politikken, det er synd.

I flere av artiklene gis det inntrykk av at det som holder Bush-administrasjonen tilbake, ikke er motstanden den har møtt ute og hjemme, men ifølge boka, berettiget frykt for at etter at Saddam Hussein er styrtet vil Irak falle fra hverandre på samme måte som Afghanistan gjorde.