FENGSLES: I et av verdens beste land blir barn og gravide fengslet på Trandum, skriver Usman Bashir. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix
FENGSLES: I et av verdens beste land blir barn og gravide fengslet på Trandum, skriver Usman Bashir. Foto: Heiko Junge / NTB ScanpixVis mer

Barn frarøves tryggheten

På hvilket grunnlag kan en markere et område som trygt når en selv ikke tør å dra dit?

Meninger

Den siste tiden ser vi økte returer til Afghanistan, som er blant de landene som produserer flest flyktninger i verden. Ifølge de norske utlendingsmyndighetene er det nå trygt å returnere mennesker til Afghanistan, uansett område.

Dette er en følge av rapportene fra den statlige betalte organisasjonen Landinfo. Denne organisasjonen har i oppgave å kartlegge situasjonen i krigsherjede land på oppdrag fra myndighetene. Rapportene deres danner ofte grunnlag for hvilke vurderinger UDI gjør i sine vedtak. Det vil si om asylsøkere har beskyttelsesbehov og om det er forsvarlig å returnere dem.

Dette gir Landinfo et stort ansvar, som de overhodet ikke er i stand til å bære. Høsten 2015 arrangerte Røde Kors en asylkonferanse, hvor leder for Landinfo var invitert. På spørsmål om hvordan Landinfo ivaretar sikkerheten til sine ansatte, svarte lederen at deres ansatte ikke drar til områder som anses som farlige, de bor i trygge hoteller. Jeg lurer da på hvilket grunnlag Landinfo kan markere områder som trygge når de selv ikke tør å dra til disse områdene?

Jeg lurer på hvordan en organisasjon kan ha en kartlegging som er så ulik flere internasjonale rapporter, skriver Usman Bashir. Foto: Privat
Jeg lurer på hvordan en organisasjon kan ha en kartlegging som er så ulik flere internasjonale rapporter, skriver Usman Bashir. Foto: Privat Vis mer

Hvordan skjer kartleggingen? Og hvor seriøse er de når de selv ikke besøker flere av områdene, men samtidig erklærer dem som trygge? Og hvordan kan rapporter fra en slik organisasjon veie tyngre enn rapporter fra en internasjonal organisasjon som UNHCR, som jobber direkte med flyktninger? Er det riktig at en statlig betalt organisasjon skal få kartlegge områder for staten, når vi vet at agendaen er at flest mulig skal returneres?

I et av verdens beste land blir barn og gravide fengslet på Trandum, bokstavelig talt. Utlendingsmyndighetene jager barnefamilier, fordi barn som har bodd i Norge i mer enn fire og et halvt år og gått ett år på skole i utgangspunktet er vernet av det norske regelverket og barnekonvensjonen, ved at de lengeværende barna skal få bli i Norge. I et desperat forsøk på å få ut disse familiene før de rekker å ha bodd i mer enn fire år blir de headhuntet av politiet og fengslet på Trandum. Deretter blir de sendt rett ut av landet.

Flere afghanske barnefamilier er i skrivende stund fengslet og skal sendes ut. Dette bryter med all moral og etikk at myndighetene bevisst jager etter disse familiene, at man begynner å fengsle barn. Det bryter i tillegg med hensyn til barnets beste, da myndighetene aktivt forsøker å frata barna retten som følge av tilknytning til riket.

Når disse familiene blir sendt ut av landet blir de henvist til intern flukt i Afghanistan, ofte vet man ikke hva som skjer med disse familiene. Flere forsøker å flykte igjen, da de enten frykter for livet eller ikke har noe utgangspunkt for å overleve. Barna blir frarøvet tryggheten og risikerer å bli utsatt for flere menneskerettighetsbrudd.

Jeg lurer på hvordan en organisasjon kan ha en kartlegging som er så ulik flere internasjonale rapporter. Og hvordan kan man erklære områder som trygge og samtidig skrive at man er klar over at det foregår konflikter, at det eksisterer opprørsgrupper, at det blir brukt våpen, at mennesker dør, men at det likevel ikke rammer sivilbefolkningen? Før var det bare Kabul som var «trygg», byen hvor flere titalls mennesker nylig døde i selvmordsangrep. Nå er altså resten av Afghanistan også «trygt». Dermed kan vi returnere enda flere, henvise enda flere til intern flukt.