DEBATT

Debatt: Psykiatrien

Barn og unge er en prioritert gruppe

Holte og Slinning skriver at de savner Høie som minister for forebyggende psykisk helse. Da kan vi glede dem med at de nå har to ministere som jobber for dette.

MISVISENDE: Å påstå at Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse er uten en plan og uten opptrapping er mildt sagt misvisende, skriver helseminister Bent Høie (H) og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
MISVISENDE: Å påstå at Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse er uten en plan og uten opptrapping er mildt sagt misvisende, skriver helseminister Bent Høie (H) og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix Vis mer
Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert

I en kronikk i Dagbladet 5. desember skriver professor Arne Holte ved UiO og leder Kari Slinning ved RBUP Øst og Sør om viktigheten av å starte arbeidet med forebygging av psykisk uhelse tidlig. Vi er helt enige i at det er viktig. Det gjenspeiler seg også i regjerings politikk.

Vi er to statsråder med hver våre ansvarsområder, men et felles engasjement. Holte og Slinning skriver at de savner Høie som minister for forebyggende psykisk helse. Da kan vi glede dem med at de nå har to ministere som jobber for dette.

I statsbudsjettet for 2019 ble det bevilget over fire milliarder kroner til tiltak som var relevante for barn og unges psykiske helse. Å påstå at Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse er uten en plan og uten opptrapping er mildt sagt misvisende.

Barn og unge har vært viktige bidragsytere når vi har skrevet planen. De har formidlet at de ønsker seg hjelp som er tilgjengelig på deres arenaer, både fysisk og digitalt. Den viktigste tjenesten blir da helsestasjonen og skolehelsetjenesten, som kan bidra til behandling og oppfølging for lettere helseproblemer.

Denne tjenesten er derfor styrket med en kraftig økning i antall ansatte. Her jobbes det med helsefremmende og forebyggende arbeid til barn, unge og deres familier, også gravide.

Parallelt med dette, styrker regjeringen jordmorkompetansen i kommunene. Lovkravet om jordmorkompetanse er gjeninnført, etter å ha blitt fjernet av den rødgrønne regjeringen i sin tid. Vi har også sørget for nesten 500 nye psykologer i kommunene, og de siste åra har det blitt 2500 flere årsverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Vi er opptatt av ungdoms holdninger til cannabis og at bruken øker, og har derfor tatt initiativ til et tverrdepartementalt samarbeid for å sikre oppdatert faktainformasjon for både unge og foreldre, og for å sikre at kommune og skole også har forebygging på agendaen. Vi vet at unge mennesker kan få psykiske problemer av narkotikabruk. Dette vil vi forebygge.

I revidert nasjonalbudsjett i år ble det også bevilget 5 millioner kroner til videreutvikling av et digitalt mestringsverktøy for angst og depresjon. Gjennom digitale tilbud kan man nå unge som har psykiske helseutfordringer, men som av ulike årsaker ellers ikke ville ha oppsøkt hjelp hos de tradisjonelle tjenestene.

Forebygging er viktig, men vi skal også ta vare på dem som trenger hjelp. Pakkeforløpene innen psykisk helse for barn og unge ble lansert høsten 2018, og skal bidra til bedre og mer systematisk utredning, økt forutsigbarhet, likeverdig behandling og bedre samhandling. Ventetiden til BUP går ned, og de som trenger øyeblikkelig hjelp får det uten ventetid.

De nyetablerte 19 helsefellesskapene mellom kommuner og helseforetak skal bidra til en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. Barn og unge er en prioritert gruppe her.