Barn skal ikke på anbud

BARNEVERNET: Trude Ringheim kritiserer i søndagens Dagbladet mine kommentarer rundt situasjonen i barnevernet. Hun spør om jeg har glemt at jeg var statsråd da barnevernsreformen ble gjennomført i 2004. Nei, jeg har ikke glemt det. Det er heller ikke selve reformen jeg nå har kritisert. Jeg mener fortsatt at reformen var nødvendig.

Ringheim viser med sitt spørsmål at hun har misforstått: reformen handlet ikke om å sette barn ut på anbud. Denne sektoren er svært dårlig egnet for anbud. For med anbud går hensynet til pris foran hensynet til barnets beste. Når priser presses ned, blir tilbudet ofte dårligere. Derfor fikk vi på plass et unntak fra lov om offentlige anskaffelser for institusjoner innenfor barnevernet. Derfor fremmet KrF i vår et lovforslag om at ideelle virksomheter skal unntas fra kravet om anbud i lov om offentlige anskaffelser.

Det er ikke reformen som er problemet. Det er flere som peker på at samarbeidet mellom det statlige og kommunale barnevernet er for dårlig og at dette får uheldige konsekvenser for barn og unge. Det kan ikke statsråden sitte stille og se på. Mer samarbeid må pålegges og følges opp. Styringsmodellen som ble innført med reformen gir direkte instruksjonsmyndighet til departementet og statsråden. Personlig grep vi inn fra departementet i noen få saker der stat og kommune ikke kom til enighet – det løste seg godt. Vi mener statsråden nå må bruke styringsretten sin og sørge for at det statlige og kommunale barnevernet jobber bedre sammen.

Det alvorligste problemet i dagens situasjon er imidlertid at økonomien styrer: Vi får nå stadig tilbakemeldinger som handler om at Bufetat og Bufdir ensidig fokuserer på pris, og nesten ikke på kvalitet. Det oppleves som at det statlige barnevernet setter økonomi framfor barnas beste. Det er dessverre sånn at dersom Bufetat og regjeringen skal fortsette fokuset på anbud og å presse priser, kommer vi til å miste mange bra barneverntiltak. Barnevernloven gir barnet klare rettigheter: barnets beste skal velges. Denne loven kan ikke brytes.