Barna betaler

Ingress

Meninger

I stortingsmeldingen «Barn på flukt» ba regjeringen utlendingsmyndighetene å legge større vekt på hensynet til barns beste. Det gjaldt særlig barn som har oppholdt seg lenge i Norge, går på skole og er integrert i lokalsamfunnet, mange av dem født og oppvokst her. Ett år seinere viser en evaluering av Utlendingsnemndas (UNE) praksis når det gjelder familier med lengeværende barn at det er uklart hvordan hensynet skal ivaretas.

Justisminister Grete Faremo er likevel fornøyd og mener evalueringen viser at UNE har tatt signalet. Bortimot 50 prosent av sakene som omhandler barn som har vært her i landet mer enn fire og et halvt år er blitt omgjort det siste året. UNE mener derimot at det er umulig å si om det er en konsekvens av signalene i stortingsmeldingen. Utsendelsen av Neda (12) for ei uke siden, viser at barn fortsatt er et vedheng til foreldrene i konflikten med myndighetene. Begrunnelsen var at faren hadde oppgitt falsk identitet. Det er det ingen nåde for. Faremo mener at foreldrene selv må ta ansvar for at barna blir skadelidende når de motsetter seg retur. Da er endringen lite verdt. Det er nettopp i slike saker hensynet til barns beste blir satt på prøve. I likhet med norske barn, skal de ikke betale for foreldrenes synder, men behandles som selvstendige individer.

Det sterke tverrpolitiske engasjementet for lengeværende barn, ikke minst i barnas lokalmiljø, tvang regjeringen til å gripe inn mot rådende praksis. Det burde ha skjedd i form av lov eller forskrift, hvis regjeringen virkelig hadde ønsket endring. Utlendingsmyndighetene kan ikke styres av politiske signaler.

SV unnskylder seg med at stortingsmeldingen var et kompromiss og sier partiet nå vil sette hardt mot hardt i nye regjeringsforhandlinger til høsten. Det er lite troverdig å være høy og mørk når det ikke lenger er noe å tape. De rødgrønne har hatt åtte år på seg til å sikre de lengeværende asylbarnas rettigheter, men har ikke benyttet flertallet til å sikre en varig endring av praksis. SV har vært med på ferden. Skal vi tro Grete Faremo, er regjeringen fornøyd med en asylpolitikk som fortsatt setter innvandringspolitiske hensyn foran barns beste. Skyld på foreldrene, er budskapet. Det er Frp enig i.

.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.