Barnas rettssikkerhet

Ingress

Meninger

Nyhetsbildet de siste dagene har vært preget av Monika-saken og vold mot spedbarn. Monika-saken er en politiskandale. For snart tre år siden ble hun funnet kvalt hjemme. Politiet henla saken etter ni måneder som selvmord, til tross for at funn på stedet ikke var tilstrekkelig etterforsket og vitner ikke ble fulgt opp. Moren følte seg verken hørt eller ivaretatt i saken. En intern etterforsker som forsøkte å få saken gjenopptatt, ble hysjet ned.

Ingen lyttet, før moren og bistandsadvokaten ved hjelp av en tidligere Kripos-etterforsker, fikk saken gjenopptatt. Nå er jentas eks-stefar siktet og politiet anmeldt til Spesialenheten for politisaker.

Monika-saken er dessverre ikke enestående. Christoffer-saken er blitt trukket fram som en parallell. I likhet med Monika Sviglinskaja ble Christoffer Gjerstad Kihle funnet død med skader som han vanskelig kunne ha påført seg selv. Likevel ville politiet henlegge saken. Også i den saken var det bistandsadvokaten som sto på og fikk saken gjenopptatt og stefaren dømt.

Parallelt med Monika-saken har NRK satt søkelyset på vold mot småbarn. De har avdekket grusomme barneskjebner, en enorm økning i anmeldelser og sjokkerende lave straffer. I Norge får man i snitt litt over fem års fengsel for å mishandle et spedbarn i hjel, 15 måneders fengsel for å påføre det livsvarige fysiske og psykiske skader. Dette til tross for at Stortinget i 2010 ba domstolene skjerpe straffene.

Riksadvokaten har reagert kjapt i Monika-saken. Han endrer rutinene rundt henleggelse av saker og oppretter en arbeidsgruppe som skal granske saken. Kripos oppretter en gruppe som skal etterforske gamle kriminalsaker.

Det er bra, men det trengs bredere tiltak. Barnevoldssakene inngår i et totalbilde. Norske barns rettssikkerhet er i fare. Vi trenger gode svar på hva det skyldes og hva som kan gjøres. I Bergen snakkes det om en ukultur i politiet. Barneombudet mener etterforskningsmiljøene er for svake. Kanskje finnes det holdningsproblemer.

En vanlig svakhet er ifølge helsepersonell manglende forestillingsevne. For å sikre barna, må de voksne rundt dem - også politiet - tørre å tro at det utenkelige kan skje.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.