Barne- og Ungdomsforfattere krever fastpris

Organisasjonen Norske Barne- og Ungdomsforfattere er bekymret over utviklingen i bokbransjen, og vil gjeninnføre prinsippet om avtalefestede rabatter på bokhandlerleddet.

Norske Barne- og Ungdomsforfattere (NBU) mener den nye avtalen mellom bokhandlerne og forleggerne representerer en liberalisering som kan svekke vilkårene for leserne og forfatterne.

NBUs årsmøte vedtok i går en uttalelse om å kreve fortsatt fastpris på bøker over hele landet. Videre krever NBU en utredning av fastprislov innen ett år.

Organisasjonen mener fastpris på bøker er nødvendig for å beholde et desentralisert bokhandlernett, og sørge leserne et variert tilbud.

Organisasjonen vil at Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening gjeninnfører prinsippet om avtalefestede rabatter på forhandlerleddet ved å sikre en øvre og nedre grense på rabattnivåene i bokhandelen.

Årsmøtet i NBU gjenvalgte i går Dag Larsen som formann.

(NTB)