Barnebøker mot Hitler

Antinazistiske klassikere i ny utgave.

BOK: Fritjof Sælens barnebøker fra okkupasjonstida er blitt legendariske.

«Snorre sel» kom i 1941 og ble forbudt etter å ha vært i salg en måned. Hvorfor? Fordi naziregimet i Norge ble tipset om at boka var full av skjulte, politiske symboler. Den stakkars selen er ute på eventyr og møter diverse dyr på sin vei. Blant dem er spekkhoggeren Glefs, som symboliserte Tyskland, mens andre dyr representerer Russland, England og norske quislinger.

Altså ei farlig bok - for nazistene, som med sitt tiltak røpte sin egen svakhet. Det er opplagt at man er på tynn is, når man betrakter ei bok av dette slaget som en fare for sin eksistens.

Neste bok, Kalde karer, skildrer tre snømenn som skal symbolisere Tyskland, Italia og Japan. Utgivelsen førte til at Sælen ble kalt inn til forhør hos Gestapo. Han ble rådet til å avslutte sitt forfatterskap, men boka ble ikke forbudt. Den ble en bestselger som ble solgt i 23 500 eksemplarer.

Ikke minst tegningene til Sælen er fylt av stor poesi. Figurene går det beste hos Disney en høy gang, og naturskildringen er lekker og stemningsfull med enkle midler.

Disse to bøkene er på samme tid historiske dokumenter og barnebøker som en hvilken som helst unge vil ha glede av i 2005.