Barnediskriminering?

EKTESKAPSLOVEN: Kjære statsminister! Du sier til Dagbladet 31. mai at du er oppgitt over en «pappa-annonse» i VG som utfordret deg på din aktive støtte til kjønnsnøytral ekteskapslov.

Sammen med et flertall på Stortinget ønsker du ikke bare å fjerne kjønnspolariteten som et konstituerende element i ekteskapet. Du ønsker også at staten skal lovfeste automatisk foreldreskap for den kvinnelige partneren som erstatter far når et barn er født ved assistert befruktning. Staten velger altså bort far på barnets vegne og definerer ham som overflødig. Far kan uten problem erstattes av en medmor. Hele samfunnets forståelse av foreldreskap vil bli radikalt forandret.

Du snur saken på hodet når du gjentar dine påstander om «anstendighet». Er det anstendig å frarøve barn sin far? Er det anstendig av staten å tvinge norske barn til å vokse opp uten rett til å vite hvem far er før de blir voksne? Er det anstendig å ta mer hensyn til krav fra ressurssterke voksne mennesker enn til barn som ikke har noe valg?

I intervjuet bruker du Spanias statsminister som støtte for dine barnediskriminerende holdninger. Hvorfor unnlater du å nevne at Spania ikke tillater assistert befruktning av kvinnelige par? Det gjør heller ikke de fire andre landene som har vedtatt kjønnsnøytral ekteskapslov. To av landene tillater dessuten ikke homofil adopsjon. Oppfører de seg uanstendig? Faktum er at Norge blir det første og eneste land i verden som vedtar «full pakke». Er du stolt av det? Mange nordmenn synes det er dramatisk og tragisk.

Det er ingen som er uenig i at staten skal skape trygge og gode forhold for alle barn – uansett hvordan foreldrene har innrettet seg. Noe helt annet er det at staten aktivt oppmuntrer til at barn skal fødes inn i farløse familier. Utifra barns perspektiv er dette forkastelig. At du kjenner noen homofile foreldre som gjør en god jobb, gir ikke dermed staten rett til å bryte Barnekonvensjonen og oppheve foreldreskapets biologiske forankring.

Du påstår at man krenker homofile og lesbiske dersom man ikke vil kjønnsnøytralisere ekteskapet, erstatte far med medmor og åpne for homofil adopsjon. Mener du dette, eller er det bevisst hersketeknikk for å bringe meningsmotstanderne til taushet?