Barnehage-bisniss

På begynnelsen av 70-tallet gikk tre prosent av norske barn i barnehagen. Da dreide debatten seg om det i det hele tatt var riktig å satse på barnehageplasser. I dag, nesten 40 år senere, har 95 prosent av alle barn vært innom barnehagen før de begynner på skolen. Den norske befolkning har gått fra å være dypt skeptisk til å anerkjenne barnehagen som en viktig del av livet. Den gir barna språkstimulering og sosial kompetanse med seg videre i utdanningskjeden.

Anerkjenne barnehagens viktige rolle gjorde også den rødgrønne regjeringa idet den lovet full barnehagedekning. De rødgrønne har klart det som sittende regjeringer har prøvd på de siste 20 åra: å komme i havn med barnehagedekninga. Pengesekken ble åpnet for barnehagedrift. Det ble satset på private så vel som kommunale barnehager. I år brukes rundt 24 offentlige milliarder på tilskudd til barnehager. Dette har åpnet opp for private aktører som ser at barnehager er en potensiell gullgruve.

For i hvilken bransje kan du ellers få offentlig støtte på driftskostnader med rundt 80 prosent? Hvilke andre bransjer kan tilby at andre dekker alle renter og avdrag til byggelånene? Dette er en forretningsmessig gavepakke; om noen år vil bygningsmassen være helt eller delvis nedbetalt av stat og kommune, og private eiere kan selge eiendommen videre som barnehage eller omregulert til bolig. Til og med foreldre stiller på dugnad i kommersielle barnehager, og sparte vedlikeholdsutgifter kan havne i eiernes lommer. Det er forøvrig både underlig og synd at mange kommunestyrer ikke har skjønt hvor gunstig det har vært å bygge barnehager de siste årene, men overlatt det til private aktører.

Under disse omstendigheter ble jeg da heller ikke forbauset i januar, da en av Fagforbundets tillitsvalgte i en privat barnehage eid og drevet av Barnebygg, ringte. Hun fortalte at det var slått opp plakater på arbeidsplassen hennes om at det finske investeringsselskapet Capman hadde kjøpt opp 70 prosent av Barnebygg. Barnebygg Gruppen er blant Norges største aktører innenfor bygging og drift av barnehager. Det sier seg selv at et investeringsselskap aldri i livet ville investert i noe de anså som et tapsprosjekt. Denne investeringen illustrerer at det her er store rom for sløsing av skattekroner. Dette gjelder selvsagt ikke alle private aktører i barnehagesektoren, men de som driver barnehager med profitt. Det er en viktig forskjell.

Den litt skjeve kronen på toppen av kransekaken, er at vi blant investorene i Capman finner Argentum (statens eget investeringsselskap), og KLP. Pensjonsselskapet KLP investerer i CapMan for kommunalt ansattes pensjonspenger. Ironisk nok er pensjonsvilkårene ofte betydelig dårligere i private enn i kommunale barnehager. Flere har ansatte i små stillingsbrøker for å kutte ned på pensjonsutgifter. Ett resultat av siste års omgjøring av en rekke kommunale barnehager til private, er at mange kommunalt ansatte har tapt kommende pensjonsutbetalinger.

Det er i det hele tatt pussig at det er mulig å drive barnehager med stor avkastning, mens det er strenge reguleringer på å ta ut profitt i neste ledd i utdanningskjeden, grunnskolen. Si meg, hvorfor er det greit at et investeringsselskap kan profittere på en 5-årings behov, men ikke på en 7-årings?

Etter en frisk satsing på kvantitet, nærmer vi oss full barnehagedekning. Da er det på tide å satse på kvalitet. Barna våre trenger stabile og gode barnehager. Jeg frykter at mange kommuner vil bli sittende igjen med ansvaret etter hvert som festen tar slutt og de kommersielle aktørene trekker seg ut. Det har allerede skjedd flere plasser. Ved Tusseladden barnehage i Oslo (eid av Nina Tollefsen A/S) fikk foreldrene brev i slutten av mars, som sa at de var oppsagt fra 1. juli i år. Barnehagen ble forsøkt solgt på finn.no, til den svimlende sum av 6,5 millioner kroner. Med dertil hørende rotete personal- og lønnsrutiner, synes undertegnede det passer godt at Tusseladden har adresse i Lettvintveien 29. Det kunne blitt enda flere lettvinte penger for barnehagedriften Nina Tollefsen A/S.

Det burde ikke være lov å tjene penger på barnehagedrift. Overskuddet i de private barnehagene bør ikke tas ut av eierne, men føres tilbake til barnehagen, hvor det kommer barn, foreldre og ansatte til gode. En løsning på dette problemet er å innføre et tak på hvor stor andel av barnehagene som kan være private. Det vil gjøre framtidas barnehagedrift mer stabil.