Barnehagedebatten

«Som førskolelærer gjennom mange år er jeg glad for at barnehagen debatteres. Men jeg kan ikke forstå hvorfor debatten alltid må handle om hvorvidt barn har godt av barnehage eller ikke. Det jeg venter på er en diskusjon om barnehagens innhold. Når skole diskuteres, er det nesten alltid en innholdsdiskusjon. Hvorfor er det aldri noen som spør om barn har godt av å være i skolen?

Siri Aslaksen,

Pedagogisk leder Arendal

kommune, i et innlegg

i Dagbladet

«En glimrende artikkel fra en som tydelig vet hva hun skriver om. Gode barnehager er ypperlige utviklingsarenaer for barn. Det betyr likefullt ikke at barna bør være der fra 7.30 til 16.30 hver skapte dag.

Livia«Selv om jeg er utrolig skeptisk til barnehager, så ser jeg heller ingen annen mulighet. Da jeg var liten, så var det mange unger i gata. Vi lekte sammen alle mann, både små og store. Vi var kreative og fant på alt mulig. I dagens samfunn finnes det ikke barn i gata lenger, barn er enten i barnehage, skole og SFO. Det er ikke tid for lek i gata. For at barna skal få sosial kompetanse, så må de nesten være i barnehage eller SFO, selv om det egentlig er uønsket av flere foreldre.

JJ«Det en må huske er at barnehagen ikke er ment som en erstatning for foreldre, men som et suplement. Så får hver enkelt familie vurdere når dette suplementet er tiktig for deres barn.

Førskolelærer