GODE RUTINER: Barnehagen støtter og ivaretar barn. Mange barnehager har gode rutiner for å avdekke vold og overgrep, og går jevnlig på kurs. Foto: NTB scanpix
GODE RUTINER: Barnehagen støtter og ivaretar barn. Mange barnehager har gode rutiner for å avdekke vold og overgrep, og går jevnlig på kurs. Foto: NTB scanpix Vis mer

Barnehagen er først og fremst et fristed for barn, og ikke en arena der det skjer overgrep

Barnehagen er, men kan også bli en enda bedre arena for å avdekke og forebygge vold og overgrep mot de yngste barna.

Meninger

En barnehagelærer har, som student, vært gjenstand for en løpende skikkhetshetsvurdering i løpet av sin høyskoleutdanning. Men det er kun en av tre ansatte som er utdannet barnehagelærere i norske barnehager og det vil si at minoriteten av ansatte har fullført høyskoleutdanning og blitt skikkethets vurdert.

Kunnskapsminister Røe Isaksen har uttalt at regjeringen ikke kan prioritere alt på en gang. Barnehagen er satt på vent i dagens regjering, slik jeg ser det. Nå skal regelverket skjerpes, vel og bra, men sett heller fokus på den viktige forebyggende arenaen barnehagen er. Fem prosent av alle barn i Norge blir utsatt for vedvarende og gjentatt seksuelle overgrep. Over halvparten av dem som melder om seksuelle overgrep, forteller at overgrepene startet før de fylte sju år. Det skal ikke skje. Ifølge FNs barnekonvensjon, artikkel 34 har barn rett på vern mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. Alle voksne har ansvar for å beskytte barn, og sørge for at barn ikke utsettes for vold og overgrep, men dessverre skjer det på tross av konvensjonen og tydelige lovverk. En oppfordring til Isaksen er å lytte til fagfolkene, og fastsett en bemanningsnorm som gir større voksentetthet og en majoritet av barnehagelærere. Barnehagen er, men kan også bli en enda bedre arena for å avdekke og forebygge vold og overgrep mot de yngste barna.

Overgrepssaken i barnehagen i Tromsø må ikke gjøres til en debatt om kjønn. Vi trenger flere enn de 9000 menn som nå arbeider i barnehagen. Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er det også en andel kvinner/mødre som også foretar overgrep mot sine egne og andres barn, men kvinnen som overgriper debatteres sjelden. Det er også kjent at begge kjønn må være representert for at barn skal kunne identifisere seg med eget kjønn og utvikle et normalt forhold til både kropp. Sørensen, psykolog ved regionalt senter for vold, traumatisk stress og selvmordsbygging hevder at mannlige ansatte må tåle å bli utfordret på egne holdninger og atferd, jeg mener at alle ansatte uansett kjønn skal tåle dette.

Vi må heller ikke gjøre denne overgrepssaken til en romløsningssak. Flere trekker fram barnehager med vinduer i alle rom, og åpne stellerom som gir mulighet for innsyn, som en løsning for at overgrep ikke skal skje. Det er vel også utopi å tro at regjeringen bygger om alle barnehager i landet. Skal foreldre som har barn i «eldre» barnehager, nå være mer redde enn de foreldrene som har barn i barnehager med åpne løsninger? Barns seksualitet er på mange måter godt tabubelagt i norsk kultur. Margrethe Wiede Aasland, førskolelærer og spesialist i sexologisk rådgivning, holder kurs og snakker med både studenter og barnehageansatte om barns seksualitet og seksuelle overgrep mot barn. Aasland påpeker hvor viktig det er å tørre å se virkeligheten rundt oss. Vil glassløsningene bli en sovepute for politikerne, som kanskje også forhindrer at flere ansatte bli ansatt i barnehagen?

Barnehagen støtter og ivaretar barn. Mange barnehager har gode rutiner for å avdekke vold og overgrep, og går jevnlig på kurs. Min egen erfaring som forsker og kursholder i dette temaet er at ansatte i barnehagen og studentene på barnehagelærerutdanningen tar temaet høyst alvorlig, selv om det også for mange er et vanskelig tema. De fleste kommuner har beredskapsplaner, og barnehagen lager egne lokale tilpasninger. Barnehageansattes arbeid med å avdekke tegn og signaler på omsorgssvikt er viktig, og over 60 prosent av ansatte i Midt Norge rapporterer at de har vært alvorlig bekymret for barn i egen barnehage. Hele 80 prosent av barnehageansatte etterlyser et bedre og tetter samarbeid med barneverntjenesten, og ønsker mer kompetanse.

Barnehagen har faste rutiner i å innhente politiattest når ansatte blir tilsatt i sin stilling i barnehagen. Dersom en søker er tidligere straffet i en eller annen form som omfatter seksuelle overgrep, vil vedkommende miste sin rett til å arbeide i barnehagen. Men det er ingen rutine for å kreve ny politiattest på faste ansatte. Hvorfor ikke? Om det er et ressursspørsmål hos politiet, bør kanskje ressursene økes? Mange idrettslag sjekker politiattest hvert år selv om treneren og lagledere har levert tidligere år.

Det er synd og skam at det er utsatte barn og enkeltsaker som bidrar til en skjerping, men jeg håper at det kan bidra til å snu regjeringen og kommunenes fokus mot barnehagen som en viktig, forebyggende arena mot overgrep.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.