Barneombudet bommer - igjen

BARNEOMBUDET: Det må antas at barneombud Reidar Hjermann har de beste intensjoner og barnas ve og vel i fokus når han uttaler seg i forskjellige saker. Men videre pedagogisk er han dog ikke. Han har tidligere hatt steke meninger om nattåpne barnehager for barn med foreldre som jobber nattskift. Den gang helt uten å ta med det faktum at nattskiftarbeider ikke jobber hver natt - og at mangel på forsvarlig pass ekskluderer for eksempel aleneforeldre fra turnusarbeid. Så var han ute å svingte sabelen over skilte fedre som ønsket å dele omsorgen for sine småbarn. I en tid hvor de fleste av oss ser nytten og gleden ved at nettopp far kommer sterkere på banen etter et samlivsbrudd.

HJERMANNS SKIVEBOM blir total når han i nå går ut og kritiserer foreldrene for å ha sine barn i barnehagen opp til 7-8 timer daglig. Han karakteriserer endog foreldrenes bruk av oppholdstid som «en kennel hvor foreldre plasserer sine barn i mangel på noe annet». Er det virkelig mulig å bomme så stygt - igjen? Er ikke Hjermann kjent med at normalarbeidstiden i Norge i dag er definert som 37,5-8 timer pr. dag i full stilling? En 8-timers arbeidsdag pluss tid til og fra barnehage og arbeidsplass vil da fort overstige 8 timer.Er han av den oppfatning at alle som har små barn må, skal og kan redusere sin stillingsbrøk? Er han ikke kjent med det allerede store og til dels uønskede omfang deltidsarbeid vi har i Norge, og da spesielt i tradisjonelle kvinneyrker? Og mener han virkelig at en lang men riktig utnyttet barnehagedag som bl.a. inneholder lek, læring, hvile og søvn benyttes som oppbevaring mens foreldre er ute å morer seg?

DET ER IKKE vanskelig å dele barneombudets gode intensjoner og ønske om mer tid med barna. Men når det ser ut til å være et mønster i hans kritikk - et mønster som går ut på å kritisere foreldrene - uten å ville forholde seg samfunnets realiteter og medvirke til konstruktive løsningsforslag - har vi liten nytte av denne kritikken. I saken om oppholdstid er det politikere, arbeidsgiverne og arbeidsgiverorganisasjonene som bør være adressat med et initiativ for å redusere normalarbeidstiden for småbarnsforeldre. Hvis lang oppholdstid er et problem er det ikke primært et resultat av uansvarlige foreldre men et samfunnsansvar og et samfunnsproblem.

GENERELT TIL alle disse lite konstruktive og kritiske innspill fra barneombudet vil jeg for øvrig minne ham på at tidsnyttingsundersøkelser viser at dagens foreldre bruker mer tid på barna enn noen tidligere foreldregenerasjoner. Det er store krav til, og ønske om, oppmerksomhet, engasjement og involvering i våre barns liv. Det er et privilegium som vi må forvalte og videreutvikle. Barneombudets kritikker bidrar ikke til dette.