MÅ 

INTEGRERES: Barnevernet kan ikke lenger stå alene, men må integreres i et tverrfaglig familievern, konkluderer artikkeforfatteren. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
MÅ INTEGRERES: Barnevernet kan ikke lenger stå alene, men må integreres i et tverrfaglig familievern, konkluderer artikkeforfatteren. Illustrasjonsfoto: NTB ScanpixVis mer

Debatt: Barnevern

Barnevernet kan ikke stå alene

Bufdir overser barnevernsystemets fundamentale problemer.

Meninger

Mari Trommald, dir. i Bufdir, har en misvisende beskrivelse i Dagbladet 20. september av barnevernets hjelpetiltak og gode resultater.

Hun viser til programbaserte hjelpetiltak som vil være egnet i enkelte situasjoner, men som vil være mindre egnet til å fange opp barnevernets grunnleggende problemer.

FORFATTER: Tore Nyseter.
FORFATTER: Tore Nyseter. Vis mer

Metodene er ikke anvendbare i det tidlig forebyggende arbeidet, som må starte allerede i svangerskapet. Her er det andre grupper enn barnevernet som må skoleres.

Barnevernet har i alle år spilt fallitt i det forebyggende arbeidet, selv om det er lovfestet. Barnevernet involveres først etter at problemene har oppstått.

I tillegg sliter barnevernet med to fundamentale problemer. Det ene er de sakene hvor barnevernsystemet fatter beslutninger på sviktende grunnlag, fordi kunnskapsgrunnlaget er for dårlig. Og det andre er alle de sakene hvor barnevernsystemet lukker øynene og unnlater å gripe inn når det foregår omsorgssvikt, vold og overgrep. For et ansvarlig fagdirektorat blir det for snevert å vise til modellbaserte tiltak. Problemene krever en my bredere faglig tilnærming.

Helsetilsynet og flere andre undersøkelser dokumenterer omfattende svikt i barnevernet.

Det er også spesielt at Bufdir-direktøren bruker et privat konsulentfirma, som driver med markedsanalyser og samfunnsøkonomiske analyser, til å vurdere om barn har fått god nok hjelp. Iflg. Trommald dokumenterer firmaet at tiltak fra barnevernet fører til bedre oppvekstvilkår, reduserer sannsynlighet for omsorgsovertakelse, bedre helse og livskvalitet, redusert kriminalitet og kan påvirke deltakelsen i arbeidslivet.

Dette er fjernt fra de mange barn som lider av omsorgssvikt, vold og overgrep. Disse barna og foreldrene har behov for å bli møtt med kunnskapsbasert forståelse og relasjonskompetanse på et tidlig tidspunkt for å sikre god hjelp. Det handler om å kunne se spirene til omsorgssvikt. Her er det omfattende kunnskap tilgjengelig.

Det er atskillig mer kunnskap tilgjengelig enn den som anvendes i dag når det gjelder tidlig forebyggende innsats. Det er behov for relasjonskompetanse, et begrep og en kvalitet som savnes i Bufdirs utredninger. Barnevernet kan ikke lenger stå alene, men må integreres i et tverrfaglig familievern.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.