Logistisk mirakel: Det er et logistisk mirakel av norsk type: frikjøpte frivillige stotrer seg gjennom valgtekniske rutiner, mens forvirrede velgere snubler inn og ut fra valgavlukkene og utkommanderte kontorarbeidere halser mellom lokalene, skriver Øyvind. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Logistisk mirakel: Det er et logistisk mirakel av norsk type: frikjøpte frivillige stotrer seg gjennom valgtekniske rutiner, mens forvirrede velgere snubler inn og ut fra valgavlukkene og utkommanderte kontorarbeidere halser mellom lokalene, skriver Øyvind. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpixVis mer

Basert på de siste meningsmålingene oppfordrer jeg halvparten av dere til å sitte hjemme

Resten ønsker jeg godt valg!

Meninger

Som kjent for de aller fleste av avisens stadig svinnende lesere avholdes det i skrivende stund valg. Det er en gledens anledning: 210 lister (tall fra 2011) stiller 66 383 kandidater til valg i 428 kommuner, og en hærskare av pensjonister, studenter, fristilte kommunebyråkrater og andre samfunnsstøtter benker seg i valglokalene.

Det er et logistisk mirakel av norsk type: frikjøpte frivillige stotrer seg gjennom valgtekniske rutiner, mens forvirrede velgere snubler inn og ut fra valgavlukkene og utkommanderte kontorarbeidere halser mellom lokalene. En del går i stykker, regler brytes, alle gjør feil, ingen har oversikt - og da stemmene skal grovtelles, er valgmedarbeideren i sitt stille sinn glad for at OSSE er i Georgia eller Transnistria eller deromkring, og at et underbemannet valglokale i - for eksempel - Fyllingsdalen ikke underlegges samme stringente krav som feilende stater i Europas randsone. Alt i alt er det et fint rituale; de fleste svuller av uvant stolthet, og valgmedarbeideren blir igjen glad for at han er så flink til å være norsk. Godt valg!

Fra høyre såvel som fra venstre; fra kultur- og regjeringskontor, fra departementale holdningskampanjer med ungdommelig tilsnitt, til alvorstunge avisledere og til pipene fra det altfor ensomme kommentarfeltet, lyder en kjent frase, formulert som en selvinnlysende sosial kontrakt: «Det er ikke så viktig hva du stemmer, men at du stemmer. Deltar du ikke i valget, mister du muligheten til å klage - de neste fire årene! Godt valg!».

Frasen er interessant i seg selv. I enkleste form signaliserer den både et romslig, demokratisk storsinn, samtidig som den formaner til bred oppslutning om valget. Den vordende valgdeltakter gir ikke bare sin ene stemme til sitt uttenkte parti, men også til statsforfatningen som sådan - som en kontraktuell bekreftelse på viktige norske kjerneverdier, som skisport, bergensvær og forholdstallsvalg i flermannskretser. I bytte mot dette, og for å ha oppfylt minstekravene som engasjert samfunnsborger, kan velgeren få lov til å klage på politiske vedtak. Da har velgeren gjort et godt valg!

Det er en fin frase, og fra skolen og barndommens idrettsstevner har jeg lært meg å sette pris på idrettsgrener hvor deltakelsen er sin egen belønning. Men verre enn å ikke delta, er det å gi falsk tilslutning til dårlige vedtak. I Oslo anmelder et tilnærmet samlet byråd opposisjonspolitikere på tvilsomt grunnlag; i Bergen leder en systematisk feilprioritering i valgtekniske samarbeid  til et dødelig utfall for byens svakeste, mens ordføreren selv sitter under politietterforskning for korrupsjon og kommuneøkonomien ligger brakk. Men, idet tåken senker seg over sør-Norge, og idet du (eller 64,2 prosent av dere) planlegger å krype ned fra gjerdet eller opp fra sofaen og gå til urnene i dag, vil jeg gjerne nytte anledningen - nå på valgdagen - til å påminne om samfunnskontraktens helt nødvendige, litt viktigere og - for velgeren - svært mye mer personlig belastende korrelat: «Stemmer du feil, kommer folk til å klage på deg de neste fire årene».

Basert på de siste meningsmålingene oppfordrer jeg omtrent halvparten av dere til å sitte hjemme. Resten ønsker jeg godt valg!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.