Battleships

Battleships er et spill som sannsynligvis er kjent for de fleste, om enn i den virkelige varianten med penn og papir. Plasser alle skipene dine på den firkanta flaten og gjett så hvor computeren har plassert sine skip. Enkelt, men moro.

For hvem husker ikke Battleship fra den spede barndommen? Bomb dine fiender sønder og sammen her!