Bauhaus og buddhisme

- På Sri Lanka hadde vi ingen high tech, men på landsbygda lå det ubrukte ressurser i det tradisjonelle håndverket, sier Tilak Samarawickrema, som nå viser sine dekorative tekstiler hengende under overlyset i Norsk Form.

Dette var situasjonen da den singalesiske arkitekten og designeren i 1983 vendte tilbake til hjemlandet, etter 12 års opphold i Milano. Hans arbeid som arkitekt i det vitale senteret for europeisk design - hvor ikke minst Ettore Sottsas og hans Memphis-prosjekt da satte sitt preg på miljøet - ga ham impulser til å prøve å fornye den dekorative tekstilen på Sri Lanka. Han startet sitt eget studio og opprettet seinere et galleri for egne produkter.

- Det utviklet seg etter hvert til mer enn et enmannsprosjekt, og som konsulent for FNs ILO-kontor i Colombo fikk jeg lokale håndverkere på landsbygda til å bli med på et program for å fornye sitt arbeid med veven. En slik oppgradering var nødvendig for at produksjonen skulle komme på høyde med tidas krav. Mer enn 200 mennesker ble involvert i prosjektet, og resultatene gjorde at FN seinere engasjerte meg for et tilsvarende prosjekt blant mayaindianere i Guatemala.

Gruppearbeid

I begynnelsen av 90-åra begynte Samarawickrema å samarbeide tett med ei gruppe vevere i landsbyen Talagune, som har vært teknisk ledende i mange generasjoner. Deres forfedre hadde blant annet vevd for kongehuset, og nå ble designerens moderne formspråk formidlet gjennom den tradisjonelle teknikken. I dag er åtte håndverkere fullt beskjeftiget med å veve etter hans tegninger.

- Den franske kunstkritikeren Pierre Restany ser en blanding av Bauhaus-former og italiensk konkretisme i dine geometriske strukturer, men skimter samtidig en skildring av singalesisk historie i fargeholdning og former.

- Jeg bruker både et tradisjonelt forankret og modernistisk repertoar, sier Samarawickrema og peker på hvordan et trekantet felt med elementer fra singalesisk folkekunst spilles ut mot optisk dirrende partier av moderne europeisk tilsnitt.

Samme mønstre

- Folkedraktens mønstre går delvis ut fra samme geometriske figurer overalt, og dessuten har handelsveiene gjort at impulsene har krysset grenser mellom land og kontinenter. Derfor så jeg fellestrekk mellom singalesisk tradisjon og mayakulturens produkter, og det er til og med paralleller mellom singalesisk dekor og selbumønstre.

- Mens fargene dine forteller dels om en seremoniell og tropisk forankret skala, dels om et mer nøkternt register med grått og oker.

- De sterke fargene har ofte slektskap med folkedraktene, og kombinasjoner som er kjent fra våre gamle tempelmalerier i fresco. Jeg bruker ofte samme geometriske struktur som delvis har referanser til buddhist- og hindutemplenes arkitektur, og spiller på kontrastene mellom utgaver med varmt vibrerende koloritt og mer asketiske nyanser av europeisk karakter. Begge deler er for øvrig utført med moderne tyske fargeprodukter, slutter Tilak Samarawickrema, som nå har begynt å eksperimentere med tekstilmønstrene i computer - og omskaper vevens flateformer til variasjoner av virtual reality.

MODERNE FORM i tradisjonell teknikk.