Bedrageriets omkostninger

Filosofisk om kjærlighet og utroskap, valg og vegring.

BOK: Romanen til den tidligere redaktøren av Bonniers Litterære Magasin, Theodor Kallifatides, gransker troløshetens omkostninger. Kjærlighet og forelskelse dissekeres, og retten til ikke å velge mellom dem man elsker, forfektes. «Heller reder jeg mitt bo på min vegrings smale søyle,» som hovedpersonen Laki uttrykker det. Lakis dilemma er at han elsker to kvinner. Den ene er han gift med, den andre er hans elskerinne. Valget mellom dem er like umulig som det er nødvendig. Dobbelttilværelsen tærer på dem alle. Ikke minst fordi det er et barn med i bildet. Da vi møter Laki sitter han i selvvalgt isolasjon på tredje uka, og skal ta et valg. Han forteller om kvinnene, rekapitulerer tidligere kjærlighetserfaringer, filosoferer over kjærlighetens nivåer, og over forelskelsens frigjørende og ødeleggende krefter.

Filosof

Kallifatides kom til Sverige fra Hellas i 1964 og har siden skrevet over tjue bøker. Han er doktor i filosofi og bruker både Platon, Spinoza og Kierkegaard når kjærlighetsrelasjonene i årets bok utforskes. Språket er renskåret og tanken klar. Den eksistensielle tematikken favner vidt og tidvis glimtes det til med en overraskende humor.

To forhold legger likevel en demper på begeistringen. Det ene er Kallifatides’ tendens til å spikre påstander: «Ulydigheten er ikke noen dyd, den er en plikt», «Et ensomt menneske er et menneske uten egenskaper eller et menneske som har mistet sine egenskaper», «Paradokset er menneskets måte å rekke tunge til komplikasjonen på samtidig som det uttrykker den» osv. Ofte er påstandene interessante, av og til morsomme, men også begrensende og trettende i lengden.

Selvopptatt

Det andre forholdet som svekker opplevelsen er det monomant selvsentrerte blikket, med tilhørende jammer om tvil og ensomhet. For Laki er egen lengsel viktigere enn dem han lengter etter. Dette preger naturlig nok fortellingen og gjør at menneskene rundt ham bare tidvis får liv. I noen henseender slippes imidlertid selvfokuseringens trange vinkel. Særlig forholdet til sønnen, kjærligheten til ham, er vakkert skildret. Her sies det noe essensielt om opplevelsen av å være far.

«Kjærligheten» kom på svensk allerede i 1978 og er nå oversatt til norsk, sikkert og godt, av Kirsti Øvergaard.