LØSNINGEN: Det eneste som kan løse boligmangel er å bygge flere boliger, skriver Michael Tetzschner. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
LØSNINGEN: Det eneste som kan løse boligmangel er å bygge flere boliger, skriver Michael Tetzschner. Foto: Gorm Kallestad / NTB ScanpixVis mer

Bedre boligpolitikk

Fortsatt økt skatt og flere reguleringer gir ikke noe bidrag til flere boliger

Vi blir stadig flere. Det bygges for tiden ca. 10 000 boliger for lite hvert år. I tillegg er den en intern flytting i Norge i retning av tettstedene. Det er derfor flere som vil ha bolig enn det er boliger i markedet, og da presses prisene opp. Arbeiderpartiet har på noen områder lært av tidligere feil, men fortsatt økt skatt og flere reguleringer gir ikke noe bidrag til flere boliger.

For å få bygget flere boliger må det handles på flere nivåer. På det statlige nivå må bruken av innsigelser koordineres og begrenses. Lokale og regionale boligprosjekter må utløse statlige investeringer i infrastruktur, og vi må bygge effektive toglinjer og veiløsninger i pressområdene. Går tog og bane oftere og fortere, og blir veiene bedre, kan man bosette seg lenger unna jobb.

Framstillingen fra Arbeiderpartiet av trege kommuner som største hinder er for det meste urettferdig og feilaktig. Det er vanskelig å regulere titusener av nye boliger uten at det investeres i vei og bane. Staten må derfor bidra med minst 50 prosent til samferdselsinvesteringene i storbyene. En avtale om utbygging og infrastruktur vil gi kommunene visshet om at staten ikke kan hale ut lokale utbyggingsprosesser.

Fordyrende krav og forskrifter må begrenses, og vi bør samle forvaltningen av lovverk for bolig- og bygningspolitikk i ett departement.

På kommunalt nivå er det behov for raskere behandling av byggesøknadene. Det bør maksimalt være to plannivåer før rammetillatelse gis, og man bør spare en runde med saksbehandling ved å gå bort fra igangsettingstillatelse, gitt at forutsetningene for rammetillatelsen er oppfylt.

I dag er det 22 000 boliger som er klare til å bli bygget på ferdigregulerte tomter bare i Oslo. Likevel er utbyggere tilbakeholdende fordi den statlige politikken gir usikkerhet. Vi foreslår at femårsgrensen for reguleringsplaner bortfaller, slik at en kan slippe å begynne arbeidet på nytt når finansiering foreligger.

Følg oss på Twitter

Høyre har en rekke forslag på individnivå. Ett av dem er å forbedre BSU-ordningen gjennom å øke det årlige sparebeløpet og det samlede taket. Egenkapitalkravet for boliglån bør tilbake til 2011-nivå, og gjeldsgraden må i større grad være gjenstand for individuell vurdering av nåværende og framtidig evne til å betale lån og avdrag, snarere enn sparehistorikk.

Gjennomføres disse endringene i boligpolitikken, vil flere boliger bli bygget og prisveksten dempet. Det vil gi flere mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet, og mer bærekraftige priser.

ARTIKKELFORFATTER: Michael Tetzschner, stortingsrepresentant, Høyre
ARTIKKELFORFATTER: Michael Tetzschner, stortingsrepresentant, Høyre Vis mer