Bedre enn noensinne

KVINNER I AP: Aldri har det vært flere kvinner i regjeringen og i regjeringsapparatet enn det er med dagens regjering. Kvinneandelen er historisk. I Arbeiderpartiet er vi stolte av å stå bak det politiske målet om lik representasjon av begge kjønn. For første gang vil det i det samlede apparatet rundt regjeringsmedlemmene være et tilnærmet likt antall menn og kvinner. Når alle statssekretærer og politiske rådgivere kommer på plass, vil Stoltenberg II ha en lik fordeling mellom kjønnene. I den avgåtte Bondevikregjeringen var kvinneandelen langt lavere. Dagens regjering består av 10 menn og 9 kvinner. Det er ikke mulig å få til bedre kjønnsbalanse enn dette ved ujevnt antall statsråder. I Arbeiderpartiets egen stortingsgruppe utgjør kvinnene over halvparten av representantene og halvparten av fraksjonslederne. Etter at de første statssekretærene og politiske rådgiverne var klare i forrige uke, har flere kritikere har gått høyt ut og angrepet Arbeiderpartiets manglende vilje til å følge egen politikk når det gjelder krav om likestilling. Disse kritikerne burde ha ventet med de voldsomme utfallene til hele apparatet er på plass.

ET REGJERINGSAPPARAT skal ta hensyn til kjønn, alder og geografi for å speile det folket det skal tjene. Samtidig må det ved utvelgelse av statssekretærer og politiske rådgivere også legges vekt på den enkeltes kunnskap og erfaring som grunnlag for å være en best mulig støtte for den enkelte fagstatsråd. Derfor kan det i enkelte departement være vanskelig å få jevn fordeling mellom kjønnene. Men denne ujevnheten veies opp av helheten. Når likestillingsregnskapet skal gjøres opp for denne regjeringen, er det liten tvil om at det vil fortjene en godkjenning som bestått. Det er satt en helt ny standard for kvinnerepresentasjon i regjeringsapparatet. Samtidig vil det hele tiden være viktig å holde oppmerksomheten på at selv om det aldri har vært bedre enn nå, må vi hele tiden strekke oss mot nye mål.