Bedre i Tyskland

LATE STUDENTER: Jeg leser stadig vekk om det dårlige matematikknivået som finnes blant våre norske studenter. Sist var et innlegg i Dagbladet 20. februar av Professor Kai A. Olsen fra Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen.Jeg skal ikke uttale meg om norske studenter, men jeg setter et stort spørsmålstegn ved undervisningsnivået i norsk grunnskole.Vi har de tre siste åra bodd i Tyskland og hatt ungene i tysk skole. Der begynte de i 2., 5. og 6. klasse. De fikk systematisk tyskopplæring og hang etter hvert greit med i tysk. Det som var den største forskjellen, var det nivået de var på i matematikk i forhold til hvor de burde ha vært i forhold til sine nye klassekamerater, og de to eldste hadde ingen problemer med norsk matematikk før vi flyttet.

YNGSTEJENTA som begynte i 2. klasse, har i løpet av tre år i tysk skole hatt en systematisk matematikkopplæring med logisk tenking og pugging og opptil en time matematikklekse daglig. Det har vært morsomt lagt opp med fargelegging som blir til figurer og regneoppgaver og svar som angir en bokstav og til slutt blir til setninger. Regneoppgavene var omfattende, men logiske. Mange av de regnestykkene hun løste i 4. klasse tilsvarer 7.-9. klasse her hjemme. I tysk skole blir elevene delt inn i tre forskjellige nivåer etter 4. eller 6. klasse. Matematikknivået på laveste nivå i Tyskland tilsvarer det elevene lærer på ungdomsskolen her i Norge.

HVORFOR FÅR våre barn et dårligere utgangspunkt innen matematikk enn sine jevnaldrende i Europa? Hvorfor er nivået i Norge så lavt at de beste elevene ikke får noe å strekke seg etter? Er det noe rart at studentene blir late hvis de tidligere bare har surfet gjennom skolen?Dette er observasjoner fra en mor og ingen vitenskapelig studie.