GODE LEKSER: Vi vet at gode lekser, som repetisjon og mengdetrening, kan gi elevene økt læring, gode arbeidsvaner og evne til selvstendig problemløsning, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
GODE LEKSER: Vi vet at gode lekser, som repetisjon og mengdetrening, kan gi elevene økt læring, gode arbeidsvaner og evne til selvstendig problemløsning, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: NTB scanpixVis mer

Lekser:

Bedre lekser, ikke forbud

Den faglige og politiske debatten burde handle om hvilke lekser som fremmer læring, og hvilke lekser man bør gi. Ikke hva vi skal påby eller forby.

Meninger

I Dagbladet 29. mai påstår AUF-nestleder Libak at jeg «skyver lærerne foran meg» fordi jeg mener lærerprofesjonen fortsatt bør ha anledning til å gi lekser til sine elever. Det er en merkelig påstand fra de som ellers mener man skal ha tillit til lærernes faglige skjønn.

Som leder av Utdanningsforbundet, fagforeningen for norske lærere, Steffen Handal skrev på Facebook, «det er lærere og ledere i skolen som bør avgjøre omfanget av lekser».

Læring er komplisert, og det er sjelden kompliserte pedagogiske spørsmål har enkle politiske svar. Det gjelder også lekser. Lekser er et pedagogisk verktøy som det er opp til skolene og lærerne å gi i, i samarbeid med elevene og foreldrene.

Høyre er positiv til gode lekser, men vi påbyr ikke lærerne og skolene å gi det. I motsetning til AUF, som vil forby det.

Jeg kan forstå at dårlige lekser som introduserer nytt stoff, er frustrerende for foreldre og for barna. Samtidig vet vi at gode lekser, som repetisjon og mengdetrening, kan gi elevene økt læring, gode arbeidsvaner og evne til selvstendig problemløsning.

Digitale hjelpemidler kan også bidra til å skape bedre og mer tilpassede hjemmelekser for hvert enkelt barn, og gjøre det lettere for lærene å følge opp elevene som sliter.

Libak har imidlertid et godt poeng. Vi skal ikke avpolitisere norsk skole. Både folkevalgte, skoleledere og lærere har et ansvar i å lage en god skole for alle barn, og politikere skal også ha meninger om hvordan norsk skole skal utvikle seg og hva vi bør satse på for å sikre at elever får muligheter uavhengig av bakgrunn.

Nettopp derfor er jeg skeptisk til forslaget Arbeiderpartiet har fremmet på Stortinget om å endre opplæringsloven, da de går langt i å ville flytte beslutningsmyndighet ned til hver enkelt skole, og redusere rollen og myndigheten til lokalpolitikere og skoleeiere.

Men Libak kommer ikke bort i fra at det er paradoksalt at Arbeiderpartiet fremmer et forslag om tillitsreform, samtidig som AUF ønsker å skjære alle over en kamp og forby lærere å gi lekser de mener er hensiktsmessig for sine elever.

Man utjevner heller ikke sosiale forskjeller ved å hindre at mange elever får hjelp av sine foreldre til skolearbeid.

Høyre har alltid tatt til orde for mer kunnskap i skolen, og vi skal fortsatt ha politiske debatter om tidlig innsats, flere karriereveier for lærere i skolen og bedre tilpasset undervisning. Og vi kan gjerne diskutere lekser!

Men jeg håper debatten kan handle om hvilke lekser som er læringsfremmende, framfor hvilke forbud vi skal innføre.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.