Bedre vær før?

ØKOFILOSOF

Sigmund Kvaløy Setreng etterlyser konkret argumentasjon og min holdning til føre var-prinsippet. Jeg kan vanskelig vurdere IPCCs konklusjoner, bare konkludere med at de funn IPCC selv kommer fram til er adskillig mer tvisynte enn den rapporten som blir skrevet i ettertid. Dr. Keith Shine ved Reading University, en «lead author» rapporterte til Reuters i forbindelse med framlegging av IPCCs 1995-rapport. «We (the scientists) produce a draft, and then the policymakers go through it line by line and change the way it is presented.» Klimaspørmål er enten vi liker det eller ikke blitt big business.

JEG ER MER

opptatt av konsekvensene av klimaendringer. Menneskeskapt eller ikke. Per i dag er det få entydige bevis for at været var så mye bedre før. Steinar Lem og andre som lever av å gi folk dårlig samvittighet sier at menneskeskapte klimaendringer drepte 160 000 mennesker i fjor. Men hvis man for eksempel går til Røde Kors` World Disaster report 2002 avlives denne dramatikken. Ekstremt vær drepte rundt en million mennesker i perioden 1982-1991. Neste tiår falt tallene med 40%, ned til 620 000. Tallene sier to ting. Flere døde av klimaendringer før. Dessuten er det umulig å si om de som døde gjorde det som følge av menneskeskapte- eller naturlige klimaendringer.

Føre var- holdningen til Setreng er snusfornuftig norsk hverdagsfilosofi opphevet til norm for menneskelig adferd. Føre var-holdningen er menneskefiendtlig, fordi den gir moralister og andre med unormalt stor pekefinger rett til å intervenere i andres liv. Den gir også dommedagsprofeter rett til å forvrenge tall i det godes tjeneste. Resultatet er at menneskene stiller spørsmålstegn ved sin egen eksistens. Det er farlig. Mer enn noe annet er det mangel på selvtillit som dreper en sivilisasjon. Desillusjoner dreper like effektivt som bomber.