KREVENDE: Omstilling er krevende, men nødvendig. Det gjelder også på likestillingsområdet, skriver barne- og likestillingsminister Solveig Horne i dette innlegget. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
KREVENDE: Omstilling er krevende, men nødvendig. Det gjelder også på likestillingsområdet, skriver barne- og likestillingsminister Solveig Horne i dette innlegget. Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer

Debatt: Diskriminering

Bedre vern mot diskriminering

Vi får et mer effektivt diskrimineringsvern når den nye nemnda får myndighet til å ilegge oppreisning.

Meninger

Vi gjennomfører nå en omfattende omstilling på likestillingsområdet der en ny diskrimineringsnemnd skal overta lovhåndheveroppgavene som i dag ligger til LDO. Vi svekker ikke ombudet slik Dagbladet hevder i sin lederartikkel 2. november.

Omstilling er krevende, men nødvendig. Det gjelder også på likestillingsområdet. Det er krevende fordi vi har begrenset med ressurser og fordi det innebærer reelle endringer for dem som blir berørt.

Men omstilling er også nødvendig, fordi vi har ambisjoner om et mer slagkraftig ombud og et bedre håndhevingsapparat.

Likestillingsombudet skal bli tydeligere i sin pådriverrolle, fordi vi trenger noen som setter dagsorden. Behandlingen av klager skal gå raskere, fordi det handler om ofrenes rettigheter. Og det skal få konsekvenser å diskriminere, fordi det er ulovlig.

Vi får et mer effektivt diskrimineringsvern når den nye nemnda får myndighet til å ilegge oppreisning.

Den nye nemda skal overta oppgaver som i dag løses av ombudet. Når vi flytter oppgavene, må pengene følge med. Derfor er ombudets budsjett justert i forslaget til statsbudsjett. Men departementet hatt tett dialog med ombudet om ressurssituasjonen.

Det er mitt ansvar å påse at LDO har tilstrekkelig med midler til å løse oppgavene. Like fullt er det mitt ansvar at den nye Diskrimineringsnemda får nok ressurser til sine oppgaver.

Det er korrekt at midlene som er tatt ut av ombudets budsjett følger oppgavene. Men de samlede bevilgningene til pådriver- og håndhevingsoppgaver er videreført i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.