Bee Charmer

Ingrid Schroeder, londonbasert kanadisk debutant, lager låter selv i tillegg til at hun har mottatt produksjonshjelp fra trendy artister som Goldie og DJ Muggs.

Schroeder synger vart og varmt i en jazzaktig stil. De musikalske kulissene gir visse assosiasjoner til jazz i form av lydkutt, karakteristisk bass og små, kunstneriske solopartier. «Bee Charmer» bærer ikke på detaljer man ikke har hørt før, men det er et veldig riktig album som hører hjemme i selskap med fjorårets trendsettere.