Befriende utrendy

Sterke kvinner i gammelmodig roman i Elstad/Wassmo-tradisjonen - om havet, døden og kjærligheten.

TV2-journalist Trude Teige (1960) unngår i hvert fall beskyldninger om trendy kaféromaner fra hovedstaden, når hun velger å legge sin debut til det harde livet i havgapet på 1800-tallet. Her møter vi unge, sterke Kristiane, loshustru som mister sin elskede på sjøen og må finne en ny mann for å beholde «losnummer», hus og status. «Fruen fra havet» må velge mellom den trauste, sterke husmannsgutten som gjør henne trygg, og den vakre rikmannssønnen og skipperen som får hennes blod til å bruse.

Miljøet er overbevisende og her er alle ingredienser: Menn som slår sine koner, kvinner med hareskår, bygdetullinger, torskefiske, klippfiskrøyking, saueslakt og båtdraging, storm og stille - «endelaus glede og endelaus sorg».

Og ikke minst bygdesladderen som den uortodokse Kristiane blir utsatt for fordi hun påtar seg menns arbeid, kjøper piano og bader i havet.

Språklig flyter det lett på et litt gammelmodig nynorsk. Kanskje blir en noe lei de mange passasjene om Kristianes sønn, Lisje-Anders, «den vesle karen som stabber av garde så fort han kan», deiser i bakken osv.

Med andre ord, ingen pangdebut, men nesten befriende «utrendy», underholdende og gjennomført innenfor sin sjanger.