- Begge bommer

Er vi i ferd med å få «politikere som redaktører, med kulturministeren som selvbestaltet redaktør for radio og TV i Norge», slik TV2s programdirektør, Finn H. Andreassen, formulerte det i gårsdagens Dagblad-kronikk?

TV2 oppfyller ikke vilkårene

- Nei, sier Trine Syvertsen, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. - Jeg deler ikke Andreassens tolkning av stortingsmelding nr. 12 når han antyder at Kulturdepartementet går inn og påtar seg en redaksjonell styringsrett. Jeg synes også at han går et hakk for langt når han oppfatter stortingsmeldingen som om TV2 ikke skal kunne sende korte kulturinnslag og tabloidisere kulturdekningen sin. Slik jeg tolker stortingsmeldingen, sier den at dette ikke er tilstrekkelig dekning innenfor forståelsen av konsesjonsvilkårene.

Trine Syvertsen er imidlertid ikke ukritisk til stortingsmelding nr 12: - Jeg synes ikke at Kulturdepartementet er heldige med formuleringene om styrking av norsk identitet, kultur og språk, sier hun.

- Ordlyden kan lett tolkes som krav om egne daglige programmer om identitet, kultur og språk, krav som vil være uheldige uansett hvilken vinkel man betrakter dem fra. For meg betyr dette at departementet ikke har noen klar formening om hva det mener om dekningen av kultur, språk og identitet, og derfor forsøker seg på en allmenn formulering. Departementet formulerer seg på en måte som er egnet til å skape misforståelser og vekke reaksjoner.

På direkte spørsmål svarer Trine Syvertsen at hun tror TV2 vil få fornyet sin konsesjon. - Men for en langt kortere periode enn ti år og med langt mer detaljerte konsesjonsvilkår enn for inneværende periode.