Beklager overfor Lunde

Forfatteren bak Jens Evensen-biografien, Berit Ruud Retzer, skylder på hastverk og beklager sin manglende kildehenvisning overfor Einar Lunde.

- Tyveri

- Jeg har ikke stjålet materiale fra Einar Lundes bok. Man låner litt både her og der. Uttalelsene Evensen ga til Lunde i 1984 er såpass kjent stoff at jeg fant det legalt å bruke dem. Men det er veldig beklagelig at han ikke er sitert. Det er en ren slurv, sier Berit Ruud Retzer på telefon fra Haag der hun bor.

Opprinnelig samarbeidet hun med Jens Evensen personlig om biografien. Evensen trakk seg imidlertid fra samarbeidet og Ruud Retzer kunne ikke lenger bruke opplysningnene Evensen hadde gitt henne. Dermed måtte hun kaste om på hele bokprosjektet.

- Dette kan ha ført til en del hastverksarbeid. Jeg forstår Lunde når han føler seg dårlig behandlet. Det er leit hvis jeg har kommet i skade for å ta for mye av hans materiale, sier Ruud Retzer. Hun kommer også med en feilopplysning i boka. Evensen mottok meldingen om Treholt arrestasjonen i Dar-es-Salaam, ikke i Nairobi, slik hun skriver i boka si.

- I så fall må jeg ha gjort feil avskrift. Nei, dette beklager jeg sterkt, gjentar Ruud Retzer. Hun sier hun vil rette opp mangelen på kildehenvisning i neste opplag av biografien.