LITE TROVERDIG: Byråd Ødegaard fjerner bemanningsnormen for antall ansatte i barnehagen og erstatter den med rammekutt og fagre løfter, mener artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB Scanpix
LITE TROVERDIG: Byråd Ødegaard fjerner bemanningsnormen for antall ansatte i barnehagen og erstatter den med rammekutt og fagre løfter, mener artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB ScanpixVis mer

Bekymret for Oslo-barnehagen

Fjerning av bemanningsnorm akkompagnert av kutt er en underlig frihet bydelene nok vil være foruten.

Den siste tiden har flere mediesaker meldt at Oslo kommune i sommer opphevet sin avtale om bemanningsnorm for barnehagene. Normen ble innført som del av en avtale mellom kommunen og fagforeningene allerede i 1987. Den sa at det skal være tre ansatte per ni barn under tre år, og tre ansatte per 18 barn over tre år.

Bemanningsnormen har lenge vært en styrke for Oslo-barnehagen. Den sikrer voksenkontakt for alle barna, og hindrer at det blir for mange barn per ansatt. Statlige rapporter anbefaler innføring av lovpålagt bemanningsnorm lik den Oslo hadde. Barnehageansattes fagforeninger anbefaler ordningen. Det samme gjør foreldregrupper. Å fjerne et fortrinn henger dårlig sammen med byrådets uttalte mål om at Oslo-barnehagens skal være landets beste.

Under forrige ukes bystyremøte avviste byråd Torger Ødegaard at opphevelse av bemanningsnormen vil forringe kvaliteten i barnehagen. Han hevder tvert imot at tilbudet vil bli bedre fordi bydelene får mer frihet til å tilpasse bemanningen etter eget behov. Mange foreldre er bekymret og viser til at regelens bortfall åpner for reduksjon i antall ansatte. Vi deler foreldrenes bekymring. Fjerning av bemanningsnorm akkompagnert av kutt er en underlig frihet bydelene nok vil være foruten.

I debatten viste Ødegaard til tidligere brukerundersøkelser som viser at foreldre er fornøyde med barnehagetilbudet - Og ignorerte med det protestene mot avvikling av bemanningsnormen.

Ødegaard gjentar påstanden i et avisinnlegg i Dagbladet 22. november. Her skryter han av at byrådet legger opp til en satsing på kvalitet i barnehagen som «mangler sidestykke i noen annen norsk kommune». Det vises blant annet til kompetanseutvikling og tiltak for å bedre barnas norskferdigheter. Arbeiderpartiet ønsker alle tiltak som kan bidra til en bedre Oslo-barnehage velkommen. Vi anerkjenner også at det gjøres mye positivt fra byrådets side. Men fagre løfter om økt kvalitet mister mye av sin troverdighet når vi samtidig vet at de som faktisk betaler for barnehagene - bydelene - kuttes kraftig. Samtidig innskrenkes muligheten til videreutdanning for personell og nevnte bemanningsnorm fjernes. Bydelene melder om trange rammer og lønn er største utgiftspost. Da er det klart at det er her mye innsparingene vil komme.

Heldigvis finnes det en statlig bemanningsnorm for pedagogisk personell som byrådet ikke kan oppheve. Kanskje det også er en frihet Ødegaard ønsker seg.

Følg oss på Twitter