BEKYMRET:  Tillitsvalgt i TV 2 er svært bekymret for kanalens framtid.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
BEKYMRET: Tillitsvalgt i TV 2 er svært bekymret for kanalens framtid. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Bekymret for TV 2s framtid

- Trist at ikke regjeringen skjønner utfordringen vi står overfor.

(Dagbladet): En ny avtale om kommersiell allmennkringkasting ble utlyst i mai. Blant kriteriene i denne er egne nyhetsproduksjoner og hovedkontor i Bergen. Den nye avtalen har en varighet på tre år og er bare tenkt som midlertidig i påvente av en mer permanent ordning.

Den nye avtalen inneholder ikke noe form for statsstøtte, til tross for at TV 2 tidligere har sagt at det ikke er noen selvfølge for dem å fortsette som allmennkringkaster uten en slik kompensasjon.

TV 2s tillitsvalgte, Henrikke Helland, er svært bekymret for TV 2 sin framtid, og er på ingen måte sikker på at kanalen vil søke på utlysningen.

- En ekstra utfordring - Det er både positive og negative sider ved å søke på avtalen. Men det at det ikke ligger noen kompensasjon i avtalen, er en ekstra utfordring for oss, sier TV 2s tillitsvalgte, Henrikke Helland.

Hun fortsetter:

- TV 2 lever av kommersielt innhold. Med den utlysningen som nå ligger på bordet bygger regjeringen ned hele strukturen rundt en kommersiell allmennkringkaster.

Kanalen gjorde det tidlig klart at de ønsket kompensasjon for å drive med nyheter og for å ha hovedsete i Bergen. Det ligger ikke noe statsstøtte i den nye utlysningen, og Helleland mener kanalens nyhetsproduksjon nå står på spill.

- Jeg håper flertallet av partiene på Stortinget ser hva denne utlyste avtalen vil ha av konsekvenser.

- Er du bekymret for TV 2s framtid?

- Ja, jeg er meget bekymret. Det er trist at ikke høyre skjønner utfordringen vi står overfor. Rent økonomisk lønner det seg ikke å drive med nyhetsproduksjon for oss, og derfor blir det utfordrende å gjøre det når vi ikke får noen kompensasjon for det. Jeg er også bekymret for konsekvensene dette kan ha. Det vil gå utover arbeidsplasser og mangfold. Uten oss er det ingen direkte konkurrent til NRK.

- Ødelegger TV 2 Også Arbeiderpartiets Arild Grande er bekymret for TV 2. Han er redd vi nå ser slutten på en kommersiell allmennkringkaster.

- Vi må sikre en kommersiell allmennkringkaster også i framtida. Hvis vi mister dette vil det ramme hardt, både for miljøet i Bergen og det norske samfunnet, sier Grande til Dagbladet.

Schibsted, med Bergens Tidende og VGTV, er nevnt som aktuelle søkere til konsesjonen som allmennkringkaster. Grande mener utlysningen er for snever.

- Schibsted er en forholdsvis begrenset aktør som bare dreier seg om nyhetsproduksjon. Allmennkringkasting handler om mer enn bare nyheter. Man skal bidra til norsk film og tv, samt ha et tilbud til alle aldersgrupper. Flere av disse kravene faller bort i den utlysningen som nå foreligger. Med dette frykter vi at regjeringen ødelegger TV 2, sier Grande.

TV 2 har per i dag ikke statsstøtte, men er sikret full distribusjon til hele landet gjennom sin avtale med staten.

Dagbladet har vært i kontakt med Kulturdepartementet som er kjent med innholdet i saken. Departementet opplyser at de ikke har anledning til å gi en kommentar, men henviser til Høyres mediepolitiske talsmann, Kårstein Løvås.

- Jeg har respekt for at TV 2 føler usikkerhet som alle andre medier, men den usikkerheten kvalifiserer ikke til en hastevedtatt statsstøtte. Vi har lyst ut en midlertidig avtale, som alle kan søke på. TV 2 har ikke ønsket kompensasjon i denne avtalen, som altså er midlertidig, sier Løvaas og fortsetter:

- I denne saken har regjeringen gjort nøyaktig det Stortinget har bedt om. Det er en del av det vi ble enig om da vi jobbet med allmennkringkastermeldinga. Det er rart om Arild Grande skal gjøre seg høy og mørk nå, når et bredt storting er enig om at vi ønsker en kommersiell allmennkringkaster.