Bensinpriskrise?

«Bensinprisen i Norge er ikke høy hvis man sammenligner med andre land. Spesielt ikke når man ser på hva vi nordmenn tjener i forhold til folk i andre land. Folk kjører som gale, enda det går både buss, tog, trikk og bane.

Fidelbag

«Hvor går det buss, tog, trikk og bane? Kom deg en tur litt utenfor bykjernen. Hva mener du med bane? Taubane kanskje?

Gammer’n«Så lenge kollektivtilbudet er elendig, kjører folk bil. Folk kjører ikke for moro skyld, de kjører fordi de må til og fra. Økte drivstoffpriser vil gå stort sett ut over andre ting i hverdagen. Som alle andre avgifter på basisvarer rammer dette derfor de som har minst fra før. Med andre ord: dette er usolidarisk politikk på sitt aller verste. SV, AP og SP burde skamme seg.

JB«Rundt de største byene kunne langt flere benytte seg av offentlige kommunikasjonsmidler. Det er klart at det må gjøres noe – nemlig å øke drivstoffprisene. Det er det eneste folk forstår.

Fidelbag«Prisene heves bare akkurat så mye at staten tjener penger. Ergo er det en kynisk og usann måte sope inn kroner på. Server folk en skikkelig miljøpakke de kan tro på, ikke driv med dette lureriet hele tiden som kun går ut på å få budsjettet i balanse.

Kalle K.«Om jeg skulle tatt buss til og fra jobb, hadde jeg kun hatt mulighet til 5 timers arbeidsdag. Kan ikke dere Natur og Ungdom-hyklerne snart innse at ikke alle bor 10 min. unna jobben?

Burud