Bent Høies utfordring

Ingress

Meninger

Helsetjenesteaksjonen ruller videre og har nå levert et nytt protestskriv til styresmaktene. Aksjonen ble startet i vinter av en gruppe leger som i lang tid hadde protestert mot «byråkratisering og markedsretting» i norsk helsevesen. Legene undertegnet et langt opprop i Legeforeningens tidsskrift, som effektivt ble spredt via sosiale medier. Vi har ingen grunn til å tro annet enn at aksjonistene har de beste hensikter for sine handlinger. De vil, i pakt med sin rolle og forpliktelser som helsearbeidere, det beste for pasientene. De anser seg som varslere om uholdbare tilstander og fungerer i praksis som et opprør mot dagens helsepolitikk, frikoplet fra organisasjonene de fleste av dem er medlemmer av.

Opprøret har vart lenger enn Helsetjenesteaksjonen. Flere forbund protesterte i det lengste mot helsereformen av 2002. Man fryktet at helseforetaksmodellen ville erstatte faglige vurderinger med ansiktsløse byråkraters krav om budsjettbalanse. Samlingen av Oslo-sykehusene har fra første dag blitt motarbeidet av de tillitsvalgte. Avisenes databaser er fulle av eksempler på uttalelser og kronikker fra leger, professorer, lokale og sentrale tillitsvalgte, som påpeker mangler ved de respektive sykehus og avdelinger og svakheter ved samlingsprosessen. Den er blitt omtalt som en skandale og en katastrofe. Regjeringen har erkjent at prosessen kunne vært planlagt bedre og har funnet det hensiktsmessig å bytte ut flere helseministere og en mektig helseregionleder. Slik sett har protestaksjonene fungert.

Ifølge Klassekampen skyldes de siste dagers harme at helsearbeidere med lang faglig utdanning i større grad pålegges å utføre støttefunksjoner som tidligere ble utført av blant annet renholdere og sekretærer. Også det skal i sin ytterste konsekvens kunne få fatale konsekvenser for pasientene. Arbeidstakere som er vant til omstilling vil trolig anse dette som primadonnanykker. Legenes opprør er en politisk aksjon mot et system de mener ikke verdsetter deres innsats og faglighet. Hva de ønsker isteden, er mer uklart. Det finnes neppe ansvarlige politikere som kan innfri legenes krav og stagge helseaksjonistenes misnøye. Etter valget blir det mest trolig Bent Høie som får misnøyen i fanget. Han har i flere år dratt nytte av den. Det blir hans utfordring å få aksjonistene til både å bli glade i mer markedsretting og i arbeidsplassen sin.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.