Ber Økokrim se på Kanal4-saken

Økokrim bør se nærmere på sju regjeringsmedlemmers bindinger til Kanal4, mener Frp. Også SV finner bindingene oppsiktsvekkende.

I går sendte stortingsrepresentant og Frp's kulturpolitiske talsmann Ulf Erik Knudsen et brev til Økokrim der han ber dem vurdere tildelingen av P4-konsesjonen. Bakgrunnen er at sju statsråder har bindinger til eierselskapene til Kanal4.

Eva Joly orientert

Knudsen ber påtalemyndigheten vurdere saken i forhold til brudd på forvaltningsloven og spørsmålet om inhabilitet.

Justisdepartementet har allerede vurdert saken på oppdrag fra regjeringen, og kom til at statsrådene var habile. Likevel valgte tre statsråder å erklære seg inhabile.

Frp mener at alle de sju regjeringsmedlemmene burde ha erklært seg inhabile da P4-konsesjonen ble drøftet på flere regjeringsmøter i fjor.

- Da jeg så oversikten over bindingene i Dagbladet, syntes jeg det begynte å lukte av denne saken, sier Knudsen, som også har skrevet brev til korrupsjonsjeger Eva Joly om saken.

Han mener at regjeringsmedlemmene burde tenkt grundigere gjennom spørsmålet om habilitet og politikeres tillit.

- I en så konfliktfylt sak er det bedre at politikerne erklærer seg inhabile en gang for mye enn en gang for lite, sier Frp-politikeren.

Like etter konsesjonstildelingen raste Frp-formann Carl I. Hagen. Han krevde at Stortingets kontrollkomité gransket tildelingen.

- Har glippet

SVs Ågot Valle, som er leder i komiteen, sa da at hun ikke så noe grunnlag for det.

- Hvordan reagerer du på bindingene mellom Kanal4 og regjeringsmedlemmene?

- Jeg finner opplysningene oppsiktsvekkende, sier Valle til Dagbladet.

Hun mener dette er en faktor som svekker behandlingen av konsesjonen, og at dette var noe statsrådene burde ha spart seg selv for ved å erklære seg inhabile i saken om radiokonsesjonen.

- Politikere må være veldig observante på dette med habilitet.

I denne saken synes det som om det har glippet, sier Valle.

Drøftes i Stortinget

Kontroll- og konstitusjonskomiteen møtes neste tirsdag.

Fremskrittspartiet kommer til å be kontrollkomiteen drøfte saken.

- Dersom komiteen mener det er grunnlag for se nærmere på behandlingen av konsesjonssaken, vil det være naturlig at vi får innsyn i de vurderinger av kandidatene som Kulturdepartementet har unntatt offentlighet, sier kontrollkomitémedlem Henrik Rød (Frp) til Dagbladet.

VIL HA GRANSKING: Ulf Erik Knudsen, Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann på Stortinget, er kritisk til at flere regjeringsmedlemmer med Kanal4-bindinger ikke erklærte seg inhabile under konsesjonsbehandlingen.