Berger Teaterhøgskolen

Teaterhøgskolen får 1,4 millioner kroner i ekstrabevilling fra staten. Dermed er skolen som var truet av nedleggelse berget ut året.

Det var jubelscener blant elever og ansatte på Teaterhøgskolen da det ble kjent at Kirke- og utdanningsdepartementet og høgskolestyret har funnet frem penger til videre drift.

Skolen er nå sikret full drift ut år 2000, og skuespiller Bernhard Ramstad tar likevel på seg jobben som leder av skolen, melder NRK og TV2.

Ramstad har tidligere truet med å trekke seg på grunn av for stramme økonomiske rammer, og 15. desember gikk styret av i protest.

Studentene markerte også kraftig misnøye med den manglende finansieringen av skoledriften da de demonstrerte nakne foran Stortinget i desember.

Også i fjor var det problemer med å skaffe penger nok til driften av skolen. Etter langvarige protester mot knappe bevilgninger ga daværende kirke- og undervisningsminister Jon Lilletun skolen 500.000 kroner ekstra.