Bernander ny kringkastingssjef

John G. Bernander er ansatt som ny kringkastingssjef i NRK. Den tidligere Høyre-politikeren kommer fra stillingen som administrerende direktør i forsikringsselskapet Gard Services as i Arendal.

Styret i NRK bestemte seg overraskende for å satse på en tidligere Høyre-politiker fra forsikringsbransjen til å lede NRK. Klokka 12 i dag møtte han pressen sammen med styrelederen i NRK. Da styreleder Anne Karine Tanum fortalte om hans brede erfaring fra politikk, samfunnsliv og næringsliv, sa Bernander:

- Jeg var litt engstelig. Jeg kommer fra sjøforsikringsselskap og er glad det ikke var havarikompetansen de hadde lagt vekt på.

I mer alvorlig tonefall la han til at han går til oppgaven med skrekkblandet fryd, og at han gleder seg til å lære mer.

På pressekonferansen i radiohuset i ettermiddag ble det fort påpekt at den nye lederen for Norges største mediebedrift ikke har noen som helst bakgrunn fra media. Da Bernander ble konfrontert med dette, svarte han unnvikende.

- Jeg går ut ifra at det er mange her som vil ha en mening om det. Jeg får bare gjøre mitt beste og stå på, sa han og tilføyde:

- Min kompetanse er fra politikk og næringsliv. Jeg tviler på at jeg er ansatt på grunn av mediekompetanse. Men den mangelen er det mange her på huset som utfyller.

Styreleder Tanum framhevet Bernanders ledererfaring og kjennskap til det offentlige rom og kunnskap fra det politiske miljø som kompetanse for jobben.

- Da vi lette etter ny kringkastingssjef, innså vi fort at det var vanskelig å få full score på alle områder. Blant flere kandidater vi anså som aktuelle, var Bernander den beste, sa hun.

Bernander understreket flere ganger at han vil benytte seg av kompetansen på huset i utførelsen av sin ny jobb.

Styreleder Tanum informerte et svært tallrikt pressekorps om at Bernander er den eneste som har fått tilbud om jobben fra det nye NRK-styret. Bernander medgikk at han har hatt kontakt med styret over en viss tid.

- Det har vært en prosess. Når jeg takker ja til denne jobben, er det fordi NRK er en institusjon som jeg har ganske stor respekt for. NRK har betydning for folk flest, både innen områdene medier, kultur og næringsliv.

1,95 millioner

Bernander tiltrer stillingen 15. juni. Han er ansatt i åremålsstilling for seks år.

Årslønna blir på 1,95 millioner kroner, pluss fri bil, men den nye toppsjefen får ingen fallskjerm å redde seg i hvis han må hoppe av.

Bernander har bedt nåværende kringkastingssjef Einar Førde om å sitte på overtid i stillingen, slik at de to kan få til en overlapping.

- Jeg tror Førde syntes det var gøy, sier Bernander.

Journalistene er positive

Leder i journalistklubben i NRK, Eva Stabell, sier valget av Bernander er spennende og interessant.

- Men vi er skeptiske til hans manglende redaksjonelle bakgrunn, noe vi gjerne kunne ha ønsket oss. NRK er Norge største mediebedrift, og det var et ønske fra vår side å få en kringkastingssjef med mediebagrunn. Men det betyr ikke at vi har utelukket kandidater uten denne erfaringen, sier Stabell til Dagbladet.no.

Hun lover at Bernander skal få «en sjanse eller tre eller fire» av redaksjonene.

- Det han sa i dag om at NRK skal være ledende, var interessant. Det innebærer jo også at han mener vi skal være redaksjonelt ledende. Og det istemmer vi, sier hun.

Journalistlaget i NRK har hatt Geir Helljesen som sin representant i tremannsgruppa som har gått gjennom kandidatene til jobben.

Journalistlaget har ikke ønsket å fremme en egen kandidat til jobben.

Jurist og politiker

Bernander er utdannet jurist, og var i perioden 1988 til 1991 statssekretær i Næringsdepartementet. Han var stortingsrepresentant for Høyre i Vest-Agder fra 1989 til 1993.

Den nyansatte NRK-sjefen har hatt flere ledende verv i Høyre, og var nestleder i perioden 1991-94.

Bernander var regnet som partiets wonderboy, men ga siden opp politikken for å få mer tid til familien.

Rop fra grasrota

Bernander var i fjor høst en av heteste kandidatene til å overta toppsjef-jobben i Storebrand etter Åge Korsvold. Dengang knyttet det seg en del usikkerhet til hans kandidatur fordi han skal være sterkt knyttet til Sørlandet og lite villig til å flytte på seg.

Fra grasrota i Høyre har det vært ropt på John G. Bernander som ny partileder etter Jan Petersen, men Bernander har ikke vært aktuell som kandidat.

MYE OPPMERKSOMHET: Lederjakten i NRK har fått mye oppmerksomhet det siste halve året. I dag møtte tv, radio og nett opp for å møte statskanalens nye sjef.Foto: SCANPIX