Bernander planla julegave verdt 350 kroner

Gaven ville ha kostet NRK nærmere 600 millioner.

Kringkastingssjef John G. Bernander og det gamle NRK-styret planla å gi lisensbetalerne en «julegave» verdt drøye 300 kroner. Det ville ha kostet NRK nærmere 600 millioner.

Det bekrefter den nye styrelederen, Hallvard Bakke, overfor NTB.

Da kulturminister Trond Giske skiftet ut den tidligere Venstre-statsråden, Eldbjørg Løwer med den tidligere Ap-statsråden, Hallvard Bakke, ble det satt stopp for disse planene.

- Jeg så ingen grunn til at lisensen i annet halvår 2006 skulle reduseres, og fikk det nye styret med på å beholde den gamle ordningen med innbetaling av halv årsavgift 1. mars og 1. september som tidligere, sier Bakke til NTB.

Han bekrefter at Bernander/Løwer-opplegget for lisensen ville gitt seerne en regning for annet halvår i underkant av 700 kroner. I stedet fikk de som vanlig drøye 1.000 kroner. Det samme vil de få 1. mars 2007.
Mye skrik, lite ull
Det er Dagens Næringsliv som nå har rettet søkelyset på NRK-styrets handlemåte og hevdet at stiftelsen på Marienlyst i realiteten har krevd inn to måneder ekstra lisensavgift fra seerne.

- Tull og tøys, sier Bakke og viser til at omleggingen av regnskapsåret er begrunnet med den nye ordningen som har gjort NRK momspliktig. Ved å legge 8 prosent moms på lisensen får stiftelsen full fradragsrett for inngående merverdiavgift. Nyordningen gjør det mer ryddig at vi også følger kalenderåret både i momsregnskapet og i det ordinære regnskapet, sier styrelederen.

Han sier nyordningen nå ikke får noen konsekvenser, verken for NRK eller seerne. De betaler ikke mer i 2007, selv om NRK inntektsfører mer penger det året.

Den opprinnelige planen ville derimot vært et reelt inngrep i lisensordningen fordi den innebar at seerne betalte mindre høsten 2006 mens NRK ville fått mindre penger inn.


Overskudd i 2007
- Men hva med den nye ledelsens muligheter når årsregnskapet for 2007 vil vise penere tall enn det «Bernander-metoden» la opp til?

- NRK får ikke ett øre ekstra med den løsningen som nå er valgt. At driften vil vise penere tall, slår selvsagt også ut i balansen, men vi har ikke mer egne penger for det, sier Bakke. Derfor har heller ikke styret planer om å bruke mer. Det var vanskelig nok som det var å få sydd sammen 2007-budsjettet, sier styrelederen.

GAVMILD: Avtroppende NRK-sjef John G. Bernander. Foto: William Mikkelsen
GAVMILD: Avtroppende NRK-sjef John G. Bernander. Foto: William Mikkelsen Vis mer

Han sier den praktiske konsekvensen av det opprinnelige opplegget ville vært at NRKs likviditet ble varig svekket med rundt 600 millioner kroner. I januar 2007 måtte vi gått rett i banken og lånt betydelige beløp. Etter innbetalingen 1. mars ville vi hatt et tilsvarende beløp mindre på konto.

- Dette handler kort og godt om en regnskapsomlegging som bygger på at Stortinget ikke ønsket endringer, verken opp eller ned, på lisensavgiften, sier Bakke.
(NTB)