Berømte bibliotek

Bibliofile på tv-tur

Biblioteket i Alexandria

Antikkens mest berømte bibliotek, som hadde som mål å sikre seg et eksemplar av alle kjente bøker. Ble innstiftet av de egyptiske konger og ødelagt i en borgerkrig i det tredje århundret - en filial ble brent av kristne i 391. Bygges nå i ny versjon etter tegninger av det norske arkitektkontoret Snøhetta.

  • Vatikanets bibliotek

Bibliotecia Apostolica Vaticana er Vatikanets offisielle bibliotek, der 65 000 håndskrifter og 900 000 trykte bind er samlet. Lite er kjent om biblioteket fram til det 13 århundre.

  • British Library

Tidligere biblioteket til British Museum, stiftet i 1753 på grunnlag av boksamling til kongens livlege, Hans Sloane. Vokste siden til en av verdens største og mest berømte biblioteker. «The Reading Room» er berømt - der arbeidet blant mange andre Karl Marx og Virginia Woolf på noen av sine mest kjente verker. I 1997- 98 ble et nytt bibliotek åpnet. Biblioteket inneholder mer enn 25 millioner bøker.

Library of Congress

Stiftet i 1800, i Washington D.C. Verdens største nasjonalbibliotek. I tillegg til store mengder annet materiale, inneholder samlingen 19 millioner bøker og 33 millioner manuskripter.

  • Deichmanske bibliotek

Åpnet i 1785, uten en norsk bok i hyllene. Deichmanske er i dag Oslo kommunale folkebibliotek. Hovedbygningen er oppført i 1933. Biblioteket har en samling på 1,3 millioner bøker, og hadde i fjor rundt 2,2 millioner utlån, av disse var 1,7 millioner bøker.