Besettende om norsk geni

Strålende biografi om matematikeren Sophus Lie.

- Det er ensomt, skrekkelig ensomt, skrev Sophus Lie fra Christiania i 1883. Arild Stubhaug, berømt og belønnet for sin biografi om Norges andre store matematiker Niels Henrik Abel, har sans for genier. Og du verden som Stubhaug kan fortelle.

Biografen må sies å ha vært i en drømmesituasjon, for han har kunnet dukke ned i et utrolig rikt kildemateriale, ikke minst korrespondanse. Gjennom brev til venner og kolleger, forlovede og hustru, følger han Sophus Lie (1842- 99) på nært hold fra år til år. I Stubhaugs fortelling flettes Lies private og vitenskapelige liv sammen på mesterlig vis. Tidvis dveler biografen ved matematiske problemer, teorier og skoler, så boka er også lærdomshistorie.

Selvmorder

Sophus Lie, liksom sin geniale forgjenger Abel, led under de forskningsfattige forholdene her hjemme. I Leipzig kom Lie til et stimulerende matematisk miljø, hvor han også oppnådde stor anerkjennelse. Ja, han dannet skole, og hundre år etter sin død hører han til i den internasjonale matematiske eliten. Lies metode for å løse differensiallikninger var viktig for Einsteins relativitetsteori, og såkalt Lie-teori er uunnværlig for å forstå atomets innerste strukturer.

Like fullt følte Lie seg misforstått - i hjemlandet, vel å merke. Hans staute ytre, det gikk sagn om hans vandringslyst og kjempekrefter, rommet et menneske med sterke indre spenninger. En tid gikk han i tanker om å bli selvmorder, og han fikk nervøst sammenbrudd. I utlendighet lengtet Lie hjem, særlig til den ensomme fjellheimen.

Da gode venner endelig fikk ordnet med et spesialprofessorat til ham i Christiania, kom han likevel ikke sporenstreks.

Flere fortellinger

Det benyttes en god, gammeldags biografisk teknikk som skaper flere fortellinger i den egentlige fortellingen. Hvis det skulle innvendes noe mot Stubhaugs biografi, må det være at mange av menneskene rundt Lie bare blir navn. Dessuten tar kortversjonen av Lies liv som presenteres innledningsvis litt luven av resten av fortellingen.

Men dette er kanskje en smakssak. Boka anbefales som lesning nå i mørketida. Etter sigende lever nordmenn flest i middelalderen når det gjelder matematisk dannelse - her er det mulig å komme litt nærmere vår tid.